OECD föreslår skärpta CFC-regler

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEn del länder, inklusive Sverige, har CFC-regler (Controlled Foreign Corporation) som möjliggör beskattning av utländska bolag för sina utländska inkomster. Dessa regler skiljer sig från varandra och OECD anser att befintliga regler ofta är otillräckliga. Enligt OECD är CFC-beskattning dessutom en viktig komponent för att motverka erodering av skattebas. Därför föreslås som en del av BEPS-arbetet skärpta CFC-regler samt införandet av sådana regler för de länder som saknar dem.

Den 3 april 2015 publicerade OECD ett diskussionsdokument om CFC-beskattning. Arbetet är fortfarande i ett tidigt stadium och representerar inte någon konsensus inom OECD. Dokumentet beskriver olika delar som en CFC-lagstiftning borde bygga på. Reglerna föreslås vara breda till sin omfattning, till exempel gällande vilka utländska enheter som skulle kunna beskattas och från vilka trösklar reglerna kan komma att tillämpas. Ett tydligt exempel på att CFC-regler kan komma att bli mer omfattande gäller vilken utländsk effektiv skattesats som beaktas för att reglerna ska tillämpas. Tröskeln kan komma att föreslås ligga på 75 procent av den inhemska skattesatsen, vilket är relativt lågt. Det betyder att CFC-beskattning kan aktualiseras när verksamhet bedrivs i många olika länder som inte nödvändigtvis är låg-skatteländer. Detta kan också jämföras med de svenska CFC-reglerna, som tillämpas om beskattningen av den utländska juridiska personen ligger på 55 procent eller lägre av vad hade skett för ett svenskt aktiebolag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.

Sannolikt skulle de föreslagna reglerna innebära ett högre skatteuttag för multinationellt verksamma koncerner, och möjligen även dubbelbeskattning då den breda omfattningen kan vara svår att klara av för avräkningsmekanismer. Förslaget innehåller också funderingar kring regler som skulle kunna komplettera traditionell CFC-beskattning och som tenderar att likna en schabloniserad beskattning, vilket kan jämföras med de "special measures" som OECD kort beskriver i diskussionsutkastet om risk och omkarakterisering som publicerades i december 2014. Ambitionen verkar inte vara att föreslå en heltäckande modell för CFC-lagstiftning som länderna skulle kunna implementera. Snarare är ambitionen att föreslå en gemensam ram som länderna själva kan välja att anpassa efter deras egna behov, till exempel gällande trösklar i skattesatser eller ägarförhållanden. Detta kan leda till komplexitet och en högre administrativ börda.

Från ett svenskt perspektiv behöver man beakta hur arbetet kan påverka de svenska CFC-reglerna, men även hur andra länder kommer att agera: dels kan länder införa CFC-regler som tidigare inte fanns, dels kan länder ändra sina befintliga regler så att till exempel inkomster av ett svenskt dotterbolag blir föremål för CFC-beskattning i utlandet.

Dokumentet är ute på remiss fram till den 1 maj 2015. Därefter kommer remissvaren att diskuteras inom ramen för en "public discussion" den 12 maj 2015.

Jérôme Monsenego

Har du frågor om företagsbeskattning?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln