<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya skatteregler i företagssektorn – vad innebär regeringens lagförslag?

‹ Tillbaka till artiklarna

Nya skatteregler i företagssektorn - vad innebär regeringens lagförslag?I juni i år presenterade regeringen sitt förslag till nya skatteregler som bland annat kraftigt begränsar avdragsrätten för alla räntekostnader i bolagssektorn, genom en EBIT- eller EBITDA-baserad begränsningsregel.

Utöver de generella begränsningarna avseende avdragsrätten för räntekostnader, så innehåller förslaget även:

  • riktade avdragsbegränsningar för koncerninterna räntekostnader,
  • nya skatteregler rörande leasing,
  • en tillfällig begränsning av rätten att utnyttja underskott från tidigare år, och
  • en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 20 procent.

Reglerna föreslås träda ikraft den 30 juni 2018. Om förslaget antas kan effekten bli särskilt stor för bolag verksamma inom fastighetsbranschen, men i praktiken kommer de flesta svenska företag oavsett storlek att beröras. Detta gäller inte minst för bolag som bär med sig stora skattemässiga underskott.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning och Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Jörgen Haglund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Jörgen works with international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln