Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Kollegor framför datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och så kallade elektroniska marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

Nya regler för när varor skickas till en konsument i ett annat EU-land

Till och med den 30 juni 2021 gäller att den som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder ska fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passeras. Varje EU-land har en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats måste säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Från den 1 juli 2021 ändras reglerna så att företag som har en sammanlagt försäljning som överstiger 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder måste debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket (OSS).

I OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Säljaren betalar in all moms till Skatteverket som förmedlar information om försäljningsbelopp och för över momsen till skattemyndigheterna i respektive köparland. Säljaren får inte blanda redovisningssätt (OSS respektive momsregistrering i respektive köparland) utan måste välja det ena eller det andra.

De nya reglerna ställer krav på säljarens system. Om säljaren alltid vill ha samma marginal behöver säljarens webbsida anpassas så att den visar rätt momssats och momsbelopp, utifrån konsumentens hemland. Om säljaren däremot alltid tar samma pris för varan (inklusive moms) oavsett var konsumenten finns behöver säljaren anpassa sitt ekonomisystem och införa rutiner för att baklängesräkna fram hur mycket av försäljningspriset till respektive land som är moms. 

Nya regler vid import

Import av varor till ett värde under 150 Euro/1700 kr kommer från 1 juli 2021 att undantas från tull. Däremot redovisas importmoms från första kronan.

Vid e-handel där en vara skickas från ett land utanför EU till en konsument i Sverige får konsumenten vanligtvis en faktura från speditören. Konsumenten måste betala moms och eventuell tull innan hen får varan levererad till sig. För att underlätta för konsumenter införs en möjlighet för säljaren att ta betalt för importmomsen redan vid försäljningstillfället om den vill. Det gäller endast varuförsändelser av lägre värde (mindre än 150 Euro). Säljaren i det andra landet kan då deklarera och betala in importmomsen via en ny tjänst hos Skatteverket (IOSS). Fördelen för konsumenten är det går snabbare att få varorna genom tullen samt att konsumenten slipper få en, ibland oväntad, faktura med importmoms och eventuell administrationsavgift.

Nya regler för elektroniska marknadsplatser

Från 1 juli 2021 införs även nya regler för så kallade elektroniska marknadsplatser. Det är i praktiken företag som tillhandahåller en plattform där andra företags varor marknadsförs för försäljning. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara, trots att marknadsplatsen bara anser sig förmedla försäljningen mellan säljare och konsument. 

Detta kan innebära att den elektroniska marknadsplatsen, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera moms på försäljningen till köparen. Reglerna är obligatoriska och blir tillämpliga i de fall
a) säljaren finns i ett land utanför EU och/eller
b) varan skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde understiger 150 Euro.

I det första scenariot där säljaren finns i ett land utanför EU blir reglerna tillämpliga även om varan finns i samma land som konsumenten och aldrig passerar en landsgräns. Ett exempel på en sådan situation är om säljaren finns i Norge men varan finns i ett lager i Sverige och transporteras till en konsument i Sverige. Den elektroniska marknadsplatsen ska då momsmässigt anses ha köpt och sålt varan, trots att den aldrig har ägt varan civilrättsligt.

Läs även: Nya regler för moms på e-handel till konsumenter i EU och Norge

Om du har frågor om vad de nya reglerna innebär för din verksamhet, kontakta gärna våra momsexperter.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Håll koll på momsavdragen för julgåvor och julbord 2022

I slutet av året passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge en julgåva eller bjuda på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen skatt när teckningsoptioner överlåts i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har kommit fram till att överföring av teckningsoptioner inte medför uttagsbeskattning för bolaget om syftet är en del ...

Läs artikeln
Läs artikeln

DAC7 - plattformsföretagens nya rapporteringskrav närmar sig

Regeringens proposition om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar kom den 13 oktober 2022. I ...

Läs artikeln