Nya regler för moms på e-handel till konsumenter i EU och Norge

en person betalar med kontokort vid datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

Nya momsbestämmelser kommer att införas i EU och Norge. Svenska bolag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder, eller varor av lägre värde till konsumenter i Norge, berörs av de stora förändringar som står för dörren den 1 januari 2021 respektive 1 april 2020.

Nya momsbestämmelser för distansförsäljning till konsumenter i andra EU-länder

Distansförsäljning är en försäljning till konsumenter som typiskt sett sker via postorder eller e-handel, där en vara transporteras från en säljare i ett EU-land till en konsument i ett annat EU-land. Varje EU-land har idag en så kallad omsättningströskel (minst 35 000 Euro och högst 100 000 Euro) för distansförsäljning. När ett bolags distansförsäljning till ett visst EU-land överstiger omsättningströskeln blir bolaget skattskyldigt för moms i det landet. Då måste bolaget momsregistrera sig och debitera det aktuella landets moms på försäljningarna.

Den 1 januari 2021 ändras reglerna med anledning av EU:s så kallade e-handelspaket. Istället för att varje EU-land har en egen omsättningströskel införs en gemensam omsättningströskel om 10 000 Euro, vilket i Sverige bestämts till 99 680 kr. Det ska observeras att omsättningströskeln avser det totala försäljningsbeloppet till andra EU-länder och inte längre försäljning per EU-land. De flesta bolag som har distansförsäljning kommer alltså automatiskt att passera omsättningströskeln den 1 januari 2021. Den som har passerat omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar.

I dag finns Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop), i vilken försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder kan deklareras. För att underlätta redovisningen av utländsk moms på distansförsäljningar kommer MOSS utvidgas till att bli OSS (One Stop Shop), i vilken även distansförsäljning av varor samt vissa tjänster kan deklareras. Ett bolag som har distansförsäljningar måste antingen redovisa all distansförsäljning i OSS eller momsregistrera sig i alla EU-länder dit det har distansförsäljning. E-tjänsten OSS beräknas öppna för registrering den 1 oktober 2020.

Nya moms- och tullbestämmelser för försäljning av varor av lägre värde till konsumenter i Norge

Försäljningar av varor av lägre värde (under 350 NOK) från utländska företag till konsumenter i Norge är idag undantaget från norsk moms och tull. Den 1 april 2020 ändras detta och samtliga varor kommer därefter omfattas av norsk moms, under förutsättning att säljaren överskrider en viss omsättningströskel. Däremot kommer varor av lägre värde även fortsättningsvis omfattas av tullfrihet. I samband med att de nya reglerna införs ändras definitionen av varor av lägre värde till varor med ett marknadsvärde under 3 000 NOK. Den nya definitionen innebär således att tullfriheten utvidgas och att import av varor med ett marknadsvärde under 3 000 NOK inte blir föremål för tull.

Sedan tidigare finns ett system i Norge som kallas VOES (VAT on Electronic Services). I VOES deklarerar utländska bolag norsk moms på försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i Norge. För att underlätta momsrapporteringen för utländska bolag som omfattas av de nya bestämmelserna har VOES utvidgats till att bli VOEC (VAT On E-Commerce). I VOEC kommer både försäljning av elektroniska tjänster och varor av lägre värde till norska konsumenter kunna deklareras. Utländska bolag som säljer varor med ett värde under 3 000 NOK till konsumenter i Norge kan alltså välja att registrera sig i VOEC för att deklarera försäljningarna där, istället för att göra en vanlig momsregistrering. Skillnaden mellan en VOEC-registrering och en vanlig momsregistrering i Norge är att det inte går att dra av ingående moms i VOEC-systemet. Utländska bolag som redan är registrerade i VOES behöver inte registrera sig i VOEC eftersom det är samma system. Det är möjligt att registrera sig i VOEC sedan den 17 februari 2020.

Den som säljer varor i Norge blir skattskyldig när den årliga omsättningen överstiger 50 000 NOK. De som säljer varor av lägre värde till konsumenter i Norge ska efter 1 april 2020 registrera sig i VOEC senast när omsättningströskeln nås. Bolag som är etablerade i Norge och företag som är momspliktiga i Norge för försäljning av andra varor eller tjänster än elektroniska tjänster och varor av lägre värde kan inte använda VOEC, utan måste momsregistrera sig i Norge på sedvanligt sätt. Notera även att livsmedel och och varor som omfattas av tull och/eller punktskatt inte ingår i VOEC.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Kommentar

De nya bestämmelserna medför stora konsekvenser för de bolag som berörs. Bolag som har distansförsäljning till konsumenter i EU behöver besluta om bolaget ska förbli momsregistrerat i olika EU-länder eller om det ska avregistrera sig för att i stället deklarera försäljningarna i OSS. Bolagen behöver även säkerställa att det finns rutiner och system som gör att redovisningen och fakturorna blir korrekta. Om ett bolag säljer sina produkter till samma pris oavsett vilket EU-land kunden finns i innebär det att bolaget får olika vinstmarginal på sina försäljningar eftersom momsskattesatserna varierar mellan olika EU-länder.

Bolag som säljer varor av lägre värde till konsumenter i Norge kan välja att registrera sig i VOEC om de inte redan är momsregistrerade i Norge. Bolag behöver även säkerställa att försäljningarna görs med norsk moms efter 1 april 2020.

Om du vill ha hjälp med att undersöka hur ditt bolag kan komma att påverkas, hör av dig till oss.

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln