Nya investeraravdraget. Lämna in kontrolluppgift för 2014 och utnyttja avdraget under 2015

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundyHar du bildat bolag eller ökat aktiekapitalet under 2014? Glöm då inte att lämna in kontrolluppgift på detta för 2014. Alla privatpersoner som startat ett aktiebolag under 2014 kan få minst 7 500 kronor i skattereduktion.

Det nya investeraravdraget infördes i slutet av 2013. Det innebär kort att privatpersoner som investerar nytt kapital i små företag kan få en skatterabatt. Avdraget gäller vid förvärv av nybildade bolag och vid investeringar av nytt aktiekapital i ett mindre aktiebolag, givet att vissa förutsättningar är uppfyllda. Kraven är många och det är av stor vikt att se över att förutsättningarna stämmer så avdraget inte måste återföras i efterhand.

Upp till 1,3 miljoner kronor per år i nytt aktiekapital ger en skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kronor per person och år. Även ett nybildat bolag med 50 000 kronor i aktiekapital kan ge en skattereduktion på 7 500 kronor. Glöm heller inte att utnyttja avdraget under 2015.

I vilka bolag gäller investeraravdraget?

 • Företaget ska vara ett mindre företag som uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriver rörelse. Nyinvesteringen torde även kunna göras via holdingbolag som i sin tur äger ett bolag som driver rörelse. Bolag som bedriver ren kapitalförvaltning omfattas inte av avdraget.
 • Med mindre företag menas ett aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller motsvarande bolag som har fast driftsställe i Sverige. Medeltalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer. Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara högst 80 miljoner kronor.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 • Företaget ska under investeringsåret, eller året efter, ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor, det vill säga minst en anställd. Det kan vara ägaren/investeraren själv.

Hur fungerar avdraget?

 • En privatperson som i samband med bolagets bildande eller vid en nyemission köper aktier och betalar kontant får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Leder avdraget till underskott i kapital medges en skattereduktion om 30 procent mot inkomst av tjänst.
 • Avdrag ges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar köp av aktier för 1,3 miljoner kronor. En investerare kan få avdrag för investeringar i flera bolag per år, dock sammanlagt med högst maxbeloppet.
 • Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.
 • Avdraget påverkar inte kapitalvinstberäkningen när aktierna avyttras.

Vad bör investeraren vara uppmärksam på?

 • Avdraget ska återföras om investeraren avyttrar aktierna inom fem beskattningsår efter betalningsåret.
 • Återföring till beskattning ska även göras om investeraren inom samma tid tar emot en utdelning från företaget som är större än årsvinsten, beräknat utifrån ett särskilt jämförelsetal. Någon straffavgift eller ränta på det avdrag som erhållits tas inte ut vid återföring.
 • Investeraren eller närstående får under betalningsåret eller två år dessförinnan inte ha fått en utdelning överstigande årsvinsten, underprisöverlåtelser från bolaget får inte ha skett.
 • Fler krav finns.

Investeringar under 2015 berättigar till skattereduktion vid taxeringen 2016.

För investeringar under 2014 är det kontrolluppgift KU 28 som ska lämnas in av bolaget, inte investeraren, senast den 31 januari 2015 tillsammans med blanketten ”Sammandrag av kontrolluppgifter, Skv 2304”. Blanketterna finns på Skatteverkets hemsida.

Kommentar

Investeraravdraget bör övervägas vid varje nyinvestering i mindre bolag som behöver kapital under 2015. Det gäller både i familjeföretag och unga tillväxtinriktade företag. Är det långsiktiga kapitalbehovet osäkert kan till exempel halva beloppet tillskjutas som aktiekapital och resten lånas in för att sedan kunna återbetalas när kapitalbehovet löst sig, utan att återföring behöver ske. Investeraren kan också sätta in avdraget på banken för att ha beloppet till hands om återbetalning skulle bli aktuell.

Avdraget kan även användas i samband med spridning av aktier till privatpersoner som investerar inför en senare notering.

Den som har frågor kring investeraravdraget kan vända sig till undertecknad Hans Peter Larsson eller till sin lokala skatterådgivare på PwC. Vi kan, förutom skattefrågorna, hjälpa till med eventuell värdering av företaget, nyemision av aktier, insändande av kontrolluppgift, upprätta aktieägaravtal med mera.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln