<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Införandet av nya e-handelsregler skjuts fram till följd av covid-19

‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen har föreslagit att det nya så kallade e-handelspaketet ska skjutas fram. Om Europeiska rådet och EU-parlamentet godkänner förslaget kommer reglerna börja gälla den 1 juli 2021 istället för 1 januari. Förslaget ger företag ytterligare sex månader att förbereda sig inför de omfattande förändringarna.

Har du frågor om e-handelspaketet? Välkommen på kostnadsfritt webinar 15 maj

Varför skjuts införandet fram?

Bakgrunden till förslaget att skjuta fram införandet av de nya e-handelsreglerna i sex månader är den svåra situation som EU:s medlemsstater befinner sig i med anledning av covid-19.

Vad innebär det nya e-handelspaketet?

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Det införs en gemensam omsättningströskel på 10 000 euro, 99 680 kronor, för all e-handel till konsumenter i andra EU-länder. Om omsättningströskeln passeras ska säljaren ta betalt med köparlandets moms.
  • Tillämpningsområdet av det elektroniska momsrapporteringssystemet MOSS (Mini One Stop Shop) utvidgas, varpå man också döper om systemet till OSS (One Stop Shop).
  • Undantaget från moms och tull vid import av varor med lågt värde slopas.
  • Det införs en ny ordning vid importer av lägre värde.
  • Innehavare av digitala marknadsplatser eller plattformar blir skyldiga att i vissa fall deklarera moms på försäljningar som görs via marknadsplatsen

Läs även: Nya regler för moms på e-handel till konsumenter i EU och Norge

Avsätt tid för anpassningar till de nya reglerna

Företag som omfattas av de nya reglerna behöver göra systemanpassningar och se över sina rutiner för momshantering vid e-handel. Detta kräver att företaget avsätter tid och eventuellt behöver även investeringar göras avseende IT-systemen. Eftersom de flesta företag nu fokuserar på att mildra konsekvenserna av covid-19 är det bra att införandet av de nya reglerna skjuts fram

Webinar med anledning av de nya reglerna

För dig som vill veta mer om de nya momsreglerna vid e-handel till konsumenter i EU håller PwC på fredag den 15 maj ett kostnadsfritt webinar där vi bland annat går igenom

  • varför reglerna ändras
  • vad som ändras
  • vad ändringarna innebär för företag i praktiken
  • hur företag kan förbereda sig.

Läs mer och anmäl dig

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nedsättning av moms vid återbäring i senare led

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked om att ett bolag inte har rätt till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

EU:s förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) trädde officiellt i kraft den 17 maj 2023. Den 1 oktober 2023 inleddes ...

Läs artikeln