<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avisering om ny skatt för finanssektorn

TM_analys ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har vid en presskonferens den 31 augusti aviserat att det kommer att presenteras ett förslag på ny skatt för finanssektorn.

Som finansiering av satsningen på försvaret har finansminister Magdalena Andersson aviserat att en ny skatt på finanssektorn ska presenteras i höstens budget. Finansministern hänvisar till att detta utgjort ett vallöfte och är en del av januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet.

Avsikten är att skatten ska införas från 2022. Finansministern kallar skatten för en bankskatt och säger att de stora bankerna kommer att träffas av den, men också en del andra aktörer på finansmarknaden. Skatten motiveras av att det är en sektor som gör stora vinster och som fått ta del av sänkningar av bolagsskatten.

Finansministern säger att man på finansdepartementet kommit långt i arbetet, men att alla detaljer inte är klara. Skatten kommer att få en annan utformning än det förslag som togs fram av en utredning 2016 och som senare avvisades av finansministern. Enligt det förslaget skulle, likt den lønsumsafgift som finns i Danmark, företag som arbetar med finansiella tjänster betala en extra avgift på 15 procent av den årliga sammanräknade lönekostnaden för att kompensera att finansiella tjänster är momsbefriade.

Träffytan för den tänkta skatten ansågs dock för stor eftersom beräkningar visade att över 300 000 företag kunde komma att omfattas av skatten. Samtidigt fanns det bara drygt 10 000 företag som klassades som verksamma i den finansiella sektorn. Den föreslagna skatten kritiserades också från olika håll för att den skulle kunna strida mot EU:s så kallade statsstödsregler. Annan kritik som framfördes var att skatten skulle kunna få hämmande konsekvenser på den snabbväxande fintech-sektorn.

Kommentar

Vi kommer givetvis att bevaka utvecklingen kring det förslag som finansdepartementet nu arbetar med. Det återstår att se hur förslaget kommer att utformas. Internationellt sett har det redan införts olika modeller för att beskatta finansiell verksamhet eller finansiella transaktioner; exempelvis i Norge, Danmark och Frankrike. Från tidigare förslag kan man dock konstatera att det finns stora utmaningar i att hitta en beskattningsmodell som är avgränsad och inte riskerar att få hämmande effekter för tillväxt och konkurrenskraft.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Daniel Glückman & Jesper Öberg

Daniel Glückman & Jesper Öberg

Daniel Glückman och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.

Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln