Ny hantering av importmoms – aktuella frågor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orangeNu i februari var det dags att för första gången redovisa importmomsen i skattedeklarationen till Skatteverket. Nedan går vi igenom några av de vanligaste punkterna vi diskuterat med våra kunder med anledning av den nya hanteringen.

Redovisningstidpunkten

Tänk på att det är dagen då Tullverket ställde ut tullräkningen som avgör vilken redovisningsperiod importmomsen ska hänföras till. Det är alltså inte importdagen eller taxebestämmande dag som ska användas.

Det är möjligt att se en sammanställning av sina importer på Tullverkets tjänst ”Mina sidor” där utställningsdatumet framgår.

Bikostnader

Vid beräkningen av beskattningsunderlaget för moms ska bikostnader som uppkommit inom EU (exempelvis frakt, lastning, lossning) adderas till tullvärdet. Även om de materiella reglerna på detta område inte förändrats har vi fått en hel del frågor om vilka kostnader som ska ingå i tullvärdet alternativt endast ingå i beskattningsunderlaget för moms. Det förekommer även att den som utför transporttjänsten, lossningstjänsten och så vidare har behandlat tjänsten som en nationell försäljning och därför fakturerat tjänsten med svensk moms.

Det finns all anledning att se över denna hantering från fall till fall för att säkerställa en korrekt hantering av såväl tull som importmoms.

Växelkurs vid omräkning från utländsk valuta

Vid beräkning av tullvärde och beskattningsunderlag för importmoms bör den valutakurs som gällde på taxebestämmande dagen i normalfallet användas.

Anpassning av affärssystem

För att få fram korrekta underlag för importmoms på momsrapporten måste transaktionen bokföras i redovisningssystemet. Då det inte är fakturorna för varorna eller bikostnaderna som ska ligga till grund för beräkningen av importmomsen så är det inte dessa inköp som ska bokföras i detta sammanhang. Det har visat sig bli en utmaning för många företag att anpassa affärssystemen för att få fram rätt information. Vi diskuterar gärna vilka möjligheter som passar ditt företag.

Sänkning av säkerheter

Den som har kredittillstånd hos Tullverket har i samband med godkännande ställt en säkerhet (exempelvis en bankgaranti) där storleken baserats på förväntade krediter för importmoms och tullavgifter. Eftersom importmomsen inte längre ska betalas till Tullverket finns det anledning att se över om det går att sänka den ställda säkerheten.

Henrik Kjellberg

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
010-213 14 23
Anders Assarson works with international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-213 14 23

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln