<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internationella motsättningar mot EU:s förslag om digital avgift

‹ Tillbaka till artiklarna

I juli 2021 meddelade EU-kommissionen att de ska skjuta på förslaget om införandet av en digital avgift (eng. digital levy) på vinster hos företag verksamma inom den digitala ekonomin. Beslutet grundades till stor del på reaktioner från det amerikanska finansdepartementet. Kommissionen har därför valt att invänta införandet av den globala överenskommelsen mellan G20-länderna.

Syftet med en digital avgift

Det Europeiska rådet betraktar den digitala ekonomin som en potentiell inkomstkälla för EU:s budget och gav därför EU-kommissionen i uppdrag att lägga fram ett förslag på en möjlig digital avgift under första halvåret av 2021. Målet med en allmän avgift är att kunna beskatta företag verksamma inom den digitala ekonomin, likt Amazon, Apple och Alphabet (Google), baserat på var den faktiska försäljningen av deras produkter sker, inte baserat på var de har sitt fysiska säte. En digital avgift skulle medföra att företag beskattas i de jurisdiktioner där de bedriver någon form av (digital) verksamhet. EU:s förslag innebar därmed att en avgift om 0.3 procent skulle tas ut på alla varor och tjänster sålda online.

Globala överenskommelsen - Pillar I & II

Vid sidan av EU:s plan om att införa en digital avgift finns ett större projekt som bestämts gemensamt bland G20-länderna, ett internationell förslag på beskattning av digitala tjänster eller verksamhet. År 2020 presenterade OECD nämligen en global överenskommelse, godkänd av G20-länderna med understöd av 132 jurisdiktioner (Pillar I & II). Överenskommelsen syftar till att reformera det internationella ramverket för beskattning av den digitala ekonomin. Införandet av en digital avgift inom EU var alltså endast en liten del av en större övergripande målbild.

Läs tidigare artiklar:
OECD:s “Pillar 1” och “Pillar 2” - nu är rapporterna publicerade
OECD:s “Pillar 1" och ”Pillar 2” - nytt förslag på regeländringar

USA motsatte sig förslaget

EU-kommissionen bekräftade dock att de i juli 2021 valt att avvakta med eventuella internationella förändringar som på något sätt rör beskattning av digitala ekonomin och att de pausar sitt arbete gällande införandet av en digital avgift. En stor anledning till detta är reaktioner från det amerikanska finansdepartementet. USA ansåg att förslaget om en digital avgift på den Europeiska marknaden till stor del påverkade amerikanska aktörer negativt.

EU-initiativet om en digital avgift är därmed pausat till fördel för arbetet med G20:s globala överenskommelse angående beskattning av digitala verksamheter. Flertalet EU-medlemmar, såsom Irland, Estland och Ungern, har dock tidigare uttryckt allvarliga invändningar mot den globala överenskommelsen och hade hellre sett införandet av den digitala avgiften.

Vi följer utvecklingen av Pillar 1 och 2 och håller er informerade.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

 

Erica Borglund och Femke van der Zeijden

Erica Borglund och Femke van der Zeijden

Erica Borglund och Femke van der Zeijden arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Erica: 070-929 12 71, erica.borglund@pwc.com

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln