<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reducerad moms på elektroniska publikationer

TM_kvinna-med-ipad ‹ Tillbaka till artiklarna

Från och med 1 juli kommer vissa publikationer som till exempel böcker och tidningar som tillhandahålls elektroniskt att få en sänkt moms från 25 procent till 6 procent.

Syftet med ändringen är att det ska vara samma momssats på en publikation oavsett om den ges ut i fysisk form, bok eller tidning, eller om den tillhandahålls elektroniskt i form av e-bok eller en tidning på nätet. En förutsättning är dock att e-publikationen är jämförbar med de publikationer som omfattas av den lägre momssatsen enligt mervärdesskattelagen.

För att en publikation ska anses omfattas av den lägre skattesatsen får den inte vara huvudsakligen ägnad åt reklam. En e-publikation får inte heller ha ett innehåll eller en funktion som får ett utökat användningsområde eller ett helt annat användningsområde än vad en publikation i fysisk form skulle kunna ha. E-publikationen får inte heller huvudsakligen bestå av rörlig bild eller hörbar musik för att omfattas av den reducerade momsen.

Avgörande för om en e-publikation ska omfattas av den nya bestämmelsen kommer således att vara tjänstens användningsområde, innehåll och funktion. E-publikationens användningsområde ska huvudsakligen vara detsamma som för en motsvarande tryckt publikation. Detta innebär dock inte att det måste finnas en tryckt förlaga för att en e-publikation ska omfattas av den lägre skattesatsen.

Kommentar

Det är glädjande att det inte längre är formen på utan innehållet i en publikation som avgör om publikationen ska omfattas av den lägre skattesatsen på 6 procent. Böcker och tidningar som har likadant innehåll i fysisk form och som inte huvudsakligen är ägnade åt reklam kommer således att omfattas av den lägre skattesatsen.

Mot bakgrund av att e-publikationer, till skillnad från fysiska böcker och tidskrifter, även kan ha ett rörligt innehåll (till exempel filmer eller ljudinslag) kommer det sannolikt uppkomma svårigheter med gränsdragningen. Om en publikation huvudsakligen består av till exempel film eller ljud ska det således utgå 25 procent moms. Detta innebär att det måste göras en separat bedömning av varje enskild e-publikation för att kunna avgöra vilken skattesats som är tillämplig. Den framtida tekniska utvecklingen kommer med all sannolikhet påverka gränsdragningsproblematiken ytterligare. Det är dock svårt att sia om hur.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Jönköping, Linköping och Norrköping.
010-212 40 90
Johan Wahlgren works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC's office in Jönköping, Linköping and Norrköping.
+46 10-212 40 90

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln