<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Möjlighet till ytterligare avdrag för moms på representation

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyKammarrätten i Göteborg har under hösten prövat ett ärende om avdragsrätten för moms på representation. Enligt klaganden var de avdragsbegränsningar som Sverige tillämpat för snäva och inte förenliga med EU-rätten. Kammarrätten delar denna bedömning. Under veckan har det blivit klart att Skatteverket inte överklagar domen. Att Skatteverket väljer att inte överklaga får tolkas som att de delar kammarrättens bedömning. Rätt till avdrag för moms på representationskostnader föreligger därmed enligt de nivåer som gällde vid Sveriges EU-inträde.

Sedan 2012 gäller en avdragsbegränsning om 10,80 kr per måltid och person (12 procent restaurangmoms x 90 kr). Med utgångspunkt i kammarrättens dom blir avdraget högst 36 kr per person och måltid (12 procent x 300 kr).

För tid före 2012 när restaurangmomsen var 25 procent blir avdraget högst 75 kr per person och måltid (25 procent x 300 kr).

Det är möjligt att begära omprövning av tidigare år, från 2007 och framåt. För 2007 gäller dock att en sådan omprövning ska lämnas senast den sista december i år.

Vid rättelser av tidigare år bör man vara medveten om att Skatteverket kan anse att en återbetalning kan påverka redovisningen av inkomstskatt.

Har du frågor kring den nya tillämpningen så hör gärna av dig till oss.

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax services på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Handel med Storbritannien efter brexit - undvik ökade kostnader vid import

För cirka tio månader sedan löpte övergångsperioden ut och brexit var ett faktum. Detta innebar bland annat att svenska företag som själva ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten avskaffas - tänk på det här

Finansdepartementet föreslår att reklamskatten ska avskaffas. Detta genom att lagen om skatt på annonser och reklam (RSL) upphävs från och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln