Löneuttag och andra viktiga årsskiftesfrågor för fåmansföretagare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orangeJulen närmar sig och nu i december är sista chansen för aktiva delägare i fåmansföretag att ta ut lön under löneår 2015. En fåmansföretagare får årligen beräkna sitt lågbeskattade utdelningsutrymme och en viktig faktor är då fåmansföretagarens egna löneuttag.

Gränsbeloppet på K10-bilagan till deklarationen anger hur mycket utdelning och kapitalvinst som ägaren till ett fåmansbolag kan erhålla till 20 procent skatt. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst med marginalskatteeffekter upp till cirka 60 procent. Ett högt gränsbelopp är därför värdefullt inför framtida utdelningar eller försäljning av aktier i bolaget.

Vid uträkning av tillgängligt gränsbelopp krävs det för löneår 2015 att delägaren eller någon närstående har tagit ut bruttolön om minst 348 600 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av summan av kontant utbetalda löner under 2015 eller maximalt 557 760 kronor (9,6 inkomstbasbelopp). Det är kontant utbetalda löner för respektive kalenderår som räknas. Det innebär att lönen måste vara kontant utbetald senast den sista bankdagen i december 2015. Det lönebaserade utrymmet får max uppgå till 50 gånger den egna eller närståendes kontanta ersättning.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln finns som alternativ till att använda lönebaserat utrymme. Enligt förenklingsregeln beräknas gränsbeloppet till ett schablonbelopp motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. Schablonbeloppet fördelas proportionerligt mellan aktieägarna och är oberoende av utbetalda löner i bolaget. Ägare som är passiva under en karenstid eller tillämpar förenklingsregeln får för inkomståret 2015 ett gränsbelopp på 156 475 kronor. För inkomståret 2016 (taxeringsåret 2017) är schablonbeloppet 159 775 kronor.

Statslåneräntan

Statslåneräntan (SLR) per den 30 november 2015 är fastställd till 0,65 procent. En sänkning med 0,35 procent procentenheter mot motsvarande ränta 2014. Nivån på SLR har betydelse för bilförmånsvärden, räntefördelning, ränta på periodiseringsfonder, sparat gränsbelopp med mera. SLR ligger ofta även till grund för ägarnas finansiering av bolagets verksamhet via privat inlåning. Missa därför inte att i januari uppdatera ränteberäkningen på ägarnas eventuella inlåning vars reverser är kopplade till SLR.

Att tänka på vid uttag av lön

På lön som överstiger 443 300 kronor utgår utöver kommunalskatten även 20 procent statlig skatt 2015. Om den anställde har en högre lön än 629 200 kronor år 2015, betalar han eller hon ytterligare fem procent i statlig skatt (den så kallade värnskatten) på den del av lönen som överstiger brytpunkten. För anställda kan det därför finnas anledning att växla lön mot till exempel en extra pensionsavsättning om man når brytpunkten för statlig skatt.

För 2016 räknas brytpunkten för statlig inkomstskatt inte upp. Regeringen flaggar för att uppräkning av den nedre gränsen för uttag av statlig inkomstskatt även bör begränsas för 2017. Den nedre brytpunkten för beskattningsåret 2016 uppgår till 443 300 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 36 933 kronor. Brytpunkten för värnskatt kommer att gå vid 638 800 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 53 233 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2016 (PGI) är 478 551 kronor (468 867 kronor år 2015). Lön utöver det genererar ingen allmän pension. Gränsen för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är 332 250 kronor (333 750 kronor år 2015).

Att tänka på vid sparande

Glöm inte heller att regeringen har beslutat att helt slopa skatteavdraget för kostnader för privat pensionssparande. Tidigare medgavs avdrag med 1 800 kronor per år.

Även schablonintäkten vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Viktoria Högström Unell

Viktoria Högström Unell

Viktoria Högström Unell arbetar på PwC:s kontor i Västerås med bland annat frågor som rör företagsbeskattning.

Kontakt: 010-212 55 64, viktoria.hogstrom.unell@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln