<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

Man går på en bilparkering ‹ Tillbaka till artiklarna

Du som delägare i fåmansbolag kan behöva se över hur stor lön du ska ta ut för att kunna uppfylla lönekravet vid beräkning av lågbeskattat utdelningsutrymme, så kallat gränsbelopp. Att växla förmåner till lön är ett sätt att höja gränsbeloppet.

Det finns förmånliga regler vid beskattning av utdelning för dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat bolag. De innebär att hälften av fåmansbolagets lönesumma kan ligga till grund för ditt gränsbelopp, men bara om du som delägare tar ut tillräckligt hög lön.

Växla eventuell bilförmån till kontant lön

Storleken på den lön du ska ta ut beräknas på kontant ersättning, alltså inte på förmåner. Det kan därför vara intressant för dig som delägare att se till att en större del av din totala ersättning är kontant lön. Ett sätt att göra detta är att växla en eventuell bilförmån till kontant lön. På det sättet ökar du som delägare möjligheterna att uppfylla lönekravet, samtidigt ökar du också storleken på de sammanlagda kontanta lönerna vilket innebär att gränsbeloppet i sig blir högre.

Beräkning av gränsbeloppet

Eftersom gränsbeloppet styr hur stor den lågbeskattade utdelningen uppgår till blir det särskilt intressant för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas. Bra att veta är att det bara är den som äger aktier vid årets ingång som får beräkna gränsbelopp och att gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10.

Bolagets utbetalda löner ligger till grund

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. För förenklingsregeln gäller ett schablonbelopp oavsett löneuttag. För huvudregeln baseras gränsbeloppet bland annat på bolagets utbetalda löner. Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner föregående år ligger till grund för gränsbeloppet för innevarande år. För att inte förlora möjligheten att beräkna gränsbelopp med stöd av löneregeln är det viktigt att året innan stämma av att tillräcklig lön betalas ut. Detta bör göras i god tid innan årsskiftet.

Läs även: Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här före årsskiftet!

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern - näringslivet tycker till om skattefrågorna

I dagarna har PwC presenterat den årliga undersökningen Skattebarometern, där vi tittar närmare på näringslivets åsikter om skatter. I år ...

Läs artikeln