<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Kvinna skriver kontor kollegor ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller löneuttagskravet. Du känner väl till att ditt löneuttag påverkar din möjlighet till lågbeskattad utdelning 2022? I detta inlägg går vi igenom hur regelverket fungerar och vad man behöver tänka på.

För dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Överstiger utdelningen gränsbeloppet beskattas överskjutande del (max ca 6,14 miljoner kronor) som inkomst av tjänst med upp till cirka 54 procent skatt. Utdelning över det beloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt.

Eftersom gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning blir det särskilt intressant för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas. Bra att veta är att det bara är den som äger aktier vid årets ingång som får beräkna gränsbelopp och att gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10.

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2022 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 187 550 kronor, oavsett löneuttag. Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget.

Huvudregeln för aktieägare som tar ut lön och har anställda i bolaget – stäm av innan årsskiftet!

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna och dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren uppfyller löneuttagskravet. Löneuttagskravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (409 200 kronor år 2021) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (654 720 kronor år 2021). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått, exempelvis stöd för korttidsarbete.

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2021 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2022. För att inte förlora möjligheten att beräkna gränsbelopp med stöd av löneregeln den 1 januari 2022 är det viktigt att stämma av att tillräcklig lön betalas ut under 2021. Detta gärna i god tid innan årsskiftet.

Sammanfattande kommentarer

Vid beräkning av lönekrav och löneunderlag är det även i år extra viktigt att tänka på att erhållna stöd kan påverka både storleken på löneunderlaget men också möjligheten till en extra löneutbetalning. Tillväxtverket har uttalat att vissa bonusutbetalningar och extra löneutbetalningar både till anställda och till ägare kan medföra att företagets rätt till stöd går förlorad. I motsats till utdelningar har Tillväxtverket inte satt någon tidsgräns till när extra löneutbetalningar eller bonusutbetalningar kan göras utan att rätten till erhållna stöd diskvalificeras.

Svårt att veta nästa steg? Våra skatterådgivare hjälper dig >>

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

PwC deltar på Järvaveckan - vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen

PwC går in som företagspartner i Järvaveckan, en mötesplats för mångfald, inkludering och hållbarhet, som pågår den 1-5 juni 2022 i Spånga, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hållbara investeringar med positiv påverkan på samhället

I vår andra del i serien om den nya ekvation som påverkar både företag och samhälle fokuserar vi på temat "Hållbara investeringar med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och ...

Läs artikeln