Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementDags för dig som delägare i fåmansbolag att se över hur stor lön du ska ta ut för att kunna uppfylla lönekravet vid beräkning av lågbeskattat utdelningsutrymme, så kallat gränsbelopp för inkomståret 2015. Att växla förmåner till lön är ett sätt att höja gränsbeloppet.

Från och med 2014 gäller förmånligare regler som innebär att hälften av fåmansbolagets lönesumma kan ligga till grund för ditt gränsbelopp, men bara om du som delägare tar ut tillräckligt hög lön.

Storleken på den lön du ska ta ut beräknas på kontant ersättning, alltså inte på förmåner. Det kan därför vara intressant för dig som delägare att se till att en större del av din totala ersättning är kontant lön. Ett sätt att göra detta är att växla en eventuell bilförmån till kontant lön. På det sättet ökar du som delägare möjligheterna att uppfylla lönekravet, samtidigt ökar du också storleken på de sammanlagda kontanta lönerna vilket innebär att gränsbeloppet i sig blir högre.

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.
010-212 52 08
Christina Aronson works at PwC’s office in Jönköping with tax issues relating to corporate taxation, international taxation and owner taxation.
+46 10 212 52 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln