Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngDet är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in i formatet XML. Flera multinationella koncerner är nu redo att lämna in sina rapporter men det kan råda viss tvivel avseende hur dessa rent tekniskt ska lämnas in.

Multinationella koncerner med räkenskapsår som slutar den 31 december ska lämna in sin första land-för-land-rapport senast den 31 december 2017. Denna land-för-land-rapport ska lämnas in till Skatteverket via XML (Extensible Markup Language). Syftet med land-för-land-rapportering är att skapa ett system som möjliggör för ett enkelt automatiskt utbyte av information mellan olika länders skattemyndigheter. I sitt arbete med land-för-land-rapporteringen har OECD tagit fram en användarhandbok samt ett gemensamt rapporteringsformat för att underlätta detta utbyte. Vid implementeringen av regelverken för land-för-land-rapportering har länderna även implementerat OECD:s gemensamma rapporteringsformat och användarhandbok men med vissa lokala avvikelser. Sverige har valt att införa särskilda lokala ändringar, vilka varje svensk rapporteringsskyldig enhet måste uppfylla.

I sitt arbete har Skatteverket tagit fram en testtjänst som multinationella koncerner kan använda för att testa och säkerställa att deras land-för-land-rapport innehåller rätt information och att Skatteverkets uppställda krav uppfylls. Skatteverkets testtjänst generar ett besked om huruvida filen har validerats eller ej. Om Skatteverkets testtjänst inte kan validera filen generas ett felmeddelande som indikerar vilken typ av information som är felaktig eller saknas. Vi rekommenderar er att redan nu testa om er konvertering av land-för-land-rapporten valideras i Skatteverkets tjänsttjänst, för att säkerställa att ni kan lämna in er land-för-land-rapport när Skatteverket öppnar sin inlämningstjänst den 1 december 2017. PwC har både kunskap och erfarenhet att assistera multinationella koncerner med sin land-för-land-rapportering. Vänligen kontakta Rohit Sidhwani eller Niklas Elofsson för mer information.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln