Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 27 november 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngDet är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in i formatet XML. Flera multinationella koncerner är nu redo att lämna in sina rapporter men det kan råda viss tvivel avseende hur dessa rent tekniskt ska lämnas in.

Multinationella koncerner med räkenskapsår som slutar den 31 december ska lämna in sin första land-för-land-rapport senast den 31 december 2017. Denna land-för-land-rapport ska lämnas in till Skatteverket via XML (Extensible Markup Language). Syftet med land-för-land-rapportering är att skapa ett system som möjliggör för ett enkelt automatiskt utbyte av information mellan olika länders skattemyndigheter. I sitt arbete med land-för-land-rapporteringen har OECD tagit fram en användarhandbok samt ett gemensamt rapporteringsformat för att underlätta detta utbyte. Vid implementeringen av regelverken för land-för-land-rapportering har länderna även implementerat OECD:s gemensamma rapporteringsformat och användarhandbok men med vissa lokala avvikelser. Sverige har valt att införa särskilda lokala ändringar, vilka varje svensk rapporteringsskyldig enhet måste uppfylla.

I sitt arbete har Skatteverket tagit fram en testtjänst som multinationella koncerner kan använda för att testa och säkerställa att deras land-för-land-rapport innehåller rätt information och att Skatteverkets uppställda krav uppfylls. Skatteverkets testtjänst generar ett besked om huruvida filen har validerats eller ej. Om Skatteverkets testtjänst inte kan validera filen generas ett felmeddelande som indikerar vilken typ av information som är felaktig eller saknas. Vi rekommenderar er att redan nu testa om er konvertering av land-för-land-rapporten valideras i Skatteverkets tjänsttjänst, för att säkerställa att ni kan lämna in er land-för-land-rapport när Skatteverket öppnar sin inlämningstjänst den 1 december 2017. PwC har både kunskap och erfarenhet att assistera multinationella koncerner med sin land-för-land-rapportering. Vänligen kontakta Rohit Sidhwani eller Niklas Elofsson för mer information.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani
Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.