<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Intäktstak för elproducenter flyttas fram till tidigast mars nästa år

Kvinna med mobiltelefon vid elledning ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 25 november 2022 att det intäktstak som EU:s energiministrar har enats om för vissa elproducenter, inte anses vara möjligt att tillämpa i Sverige förrän den 1 mars 2023.

Intäktstaket vilket är reglerat i EU:s förordning 2022/1854 innebär i korthet att elproducenternas intäkter från viss elproduktion begränsas till högst 180 euro per megawattimme producerad el. Intäktstaket utgör en av flera krisåtgärder som EU:s energiministrar enats om för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen. Åtgärden är tänkt att tillämpas av medlemsstaterna från den 1 december 2022 och ska enligt förordningen vara tillfällig till och med 30 juni 2023.

Finansdepartementet anger att regeringen gjort bedömningen att det inte är möjligt att tillämpa förordningens bestämmelser utan komplettering av nationell lagstiftning. Detta medför att intäktstaket på el inte kan tillämpas från den 1 december i år, utan förväntas istället tillämpas från den 1 mars 2023.

Läs också: Nödintervention från EU-kommissionen - intäktstak genom marginalskatt föreslås för elproducenter

Kommentar

Då EU:s förordning 2022/1854 utgör just en förordning behöver den, till skillnad mot ett direktiv, inte implementeras i svensk lagstiftning. Förordningen är istället direkt tillämplig, såsom svensk rätt. Ett pressmeddelande kan inte begränsa en EU-förordnings direkta tillämplighet och de elproducenter/energiföretag som träffas bör alltså självständigt bedöma om förordningens bestämmelser träffar den egna elproduktionen.

Länk till regeringens pressmeddelande: Intäktstak för elproducenter tidigast i mars nästa år

Har du frågor om punktskatter? Kontakta PwC

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Marc är specialiserad på klimatskatter, carbon pricing och statligt stöd. Marc är f.d. Rådman och har tidigare arbetat som huvudman för punktskatter på finansdepartementet.
Fredrik: 070-929 4163, fredrik.jonsson@pwc.com
Marc: 073-860 18 84, marc.gren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-utredningen har kommit med sitt förslag

Regeringen beslutade i maj 2022 om en utredning av de så kallade 3:12-reglerna. Uppdraget, som har utökats genom flera tilläggsdirektiv, ...

Läs artikeln