<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innovativ teknik och utmaningar inom skatteområdet

PwC-skatteradgivning-Laptop-1-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0004_red.pngDen nya ekonomin, ofta baserad på och driven av ny innovativ teknik, utvecklas i en rasande fart. De företag som ligger i framkant växer snabbt och expanderar ofta på bred front i ett stort antal nya länder på en gång. Utmaningarna är många, såväl operativt som skattemässigt.

Företag i en intensiv expansionsfas ska både hantera operationella kapacitetsutmaningar och nya skattemässiga konsekvenser av närvaro i andra länder. En regelmässigt underskattad fråga är just kopplingen mellan beskattning och hur man operationellt etablerar sig i andra länder. Det visar sig ofta att negativa skattemässiga konsekvenser urholkar resultat och senarelägger positiva effekter av investeringar.

I vår roll som skatterådgivare och revisorer till dagens snabbväxande företag ser vi att helt nya affärsmodeller tar form i kölvattnet av den digitala och tekniska utvecklingen samt att utmaningarna inom skatteområdet växer.

Till följd av den snabba digitala och tekniska utvecklingen har skattelagstiftningen i olika länder inte hunnit anpassas till det sätt företagen driver sin affär. Risken för avvikande behandling i olika länder är därför stor samt att skattemyndigheter ifrågasätter fördelningen av det skattepliktiga resultatet mellan koncernbolag i olika länder. Vad som därutöver behöver beaktas är att både OECD och EU arbetar intensivt för att motverka avancerad skatteplanering som urholkar länders skattebas, vilket kommer leda till lagstiftningsåtgärder i många länder. Vidare är hållbarhetsfrågor och renommé viktigare än någonsin på skatteområdet.

En central fråga där vi ser att det kan uppstå negativa skattemässiga konsekvenser rör immateriella tillgångar. Inom internprissättning läggs stor betydelse vid var sådana tillgångar har skapats (inom en företagsgrupp) samt var nyckelpersoner knutna till tillgångarna är placerade. När ett koncernbolag i ett land nyttjar en tillgång eller rättighet som finns i ett koncernbolag i ett annat land kräver skattemyndigheten att en marknadsmässig ersättning utgår för att rätt resultat ska beskattas i rätt land. Samma sak gäller om en immateriell tillgång överlåts/flyttas mellan koncernbolag i olika länder. Samtidigt har nya riktlinjer införts via OECD rörande hur värdering av immateriella tillgångar ska ske i samband med koncerninterna överlåtelser.

För att lyckas i den nya ekonomin, är det vår erfarenhet, att svenska företag med verksamhet utomlands redan på ett tidigt stadium behöver ha en stor förståelse för skattelagstiftningen i alla etableringsländer. Stöd och information behövs för att säkerställa att affärsmodellen är kompatibel med skattelandskapet i alla etableringsländer, och i synk med den snabba utveckling (eller ibland avsaknad av) som sker på området.

Seminarium i Stockholm den 26 september

Vill du veta mer om legala och skattemässiga frågor kring immateriella tillgångar? Välkommen till vårt seminarium ”Skatterätt och immaterialrätt för innovativa företag”.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Magdalena Bartels och Oscar Warglo

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln