Ingen avdragsrätt för felaktigt debiterad moms trots säljarens konkurs

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Tools-solid_0005_orangeEU-domstolen har i ett mål rörande två bolag i Rumänien funnit att en felaktig momsdebitering på försäljning av tjänster som rätteligen omfattas av omvänd skattskyldighet aldrig kan ligga till grund för ett momsavdrag.

Förutsättningarna var i korthet att det säljande bolaget debiterade utgående moms på försäljningen av byggtjänster, och senare gick i konkurs. Det köpande bolaget hade betalat den felaktiga momsen till säljaren och även gjort avdrag för densamma i sin skattedeklaration. Den rumänska skattemyndigheten nekade köparen avdragsrätt för den ingående momsen. Genom säljarens konkurs omöjliggjordes köparens möjlighet att begära justering av säljaren. Trots det omöjliga i att få en korrigering för köparen, kom domstolen fram till att det saknades avdragsrätt för den felaktigt debiterade momsen. Domslutet är inte förvånande.

Reglerna om omvänd beskattning inom byggbranschen är ett kapitel inom momsområdet som är snårigt och fullt av gränsdragningar både för säljaren och för köparen. Förutsättningarna för att reglerna ska bli tillämpliga är dels att det handlar om en byggtjänst och dels att den som köper byggtjänsten själv är en beskattningsbar person som säljer byggtjänster.

Om säljaren tillämpar omvänd beskattning, och det senare visar sig att köparen inte omfattas av reglerna, betyder det att skattskyldigheten för de sålda tjänsterna ligger kvar hos säljaren. För köparens del innebär det att säljaren sannolikt kommer att tilläggsdebitera moms på transaktionen.

Om säljaren istället debiterar utgående moms på en transaktion som egentligen omfattades av omvänd skattskyldighet, så måste säljaren betala in den felaktigt debiterade momsen till Skatteverket, men köparen saknar avdragsrätt för densamma. Säljaren måste kreditera den felaktigt debiterade momsen för att kunna begära tillbaks beloppet från staten. I det sistnämnda fallet kommer köparen sannolikt att drabbas inte bara av ett återbetalningskrav avseende det felaktiga avdraget utan även av skattetillägg. Som vi ser av den färska EU-domen, så saknar det betydelse för köparens avdragsrätt, att köparen inte kan få kompensation av säljaren för den felaktiga debiteringen.

Det är således viktigt att båda parter är noggranna när man tillämpar reglerna.

Skatteverket gav för några år sedan ut en lista där man klassificerar olika tjänster med koppling till byggverksamhet. Denna lista kan användas till ledning när man ska avgöra om en särskild tjänst omfattas av den omvända beskattningen eller ej. När det gäller köparens status, bör säljaren fråga köparen, och man även kan undersöka köparens status genom att fråga Skatteverket.

Lena Josefsson

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln