Generationsskiften kräver förtroende

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-talentHärom veckan ringde han som var min första chef. En riktig entreprenör! Han anställde mig för 23 år sedan! Jag minns än hur stolt jag var när han kallade in mig för att lyssna på vad jag hade att säga i olika frågor. Under åren har våra vägar ofta korsats. Nu skulle han överlåta sitt företag och ville ha en utomståendes bedömning och råd.

Under senare år har han drivit sitt företag tillsammans med en av sönerna. Företaget har varit familjens fokus och har utvecklats väl. Nu skulle sonen, och numera tillika kompanjonen, ta över hans andel i bolaget. ”Vill du titta på det Hans Peter så att vi inte missar något skattemässigt och det blir rättvist mellan syskonen?”

Även om generationsskiften blev enklare att genomföra när arvs- och gåvoskattelagen avskaffades rymmer de beslut som ska fattas när företaget ska överlåtas alltjämt många skattefrågor. Tvärtemot vad många tror. Här är några som även rymmer möjligheter.

  • Hur mycket kapital kan den äldre generationen få ut till 20 procent skatt?
  • Är gränsbeloppen rätt räknade? I äldre bolag är de inte sällan fel – och då för låga.
  • Enkla misstag kan ge den äldre generationen 57 procent skatt på det kapital man vill behålla. Skatten kan då bli både 2 och 3 mkr högre, eller i värsta fall, ännu mer.
  • När och hur kan man få ut kapitalet till den låga skatten 20 eller 25 procent?
  • Hur skiljer man av tillgångar för att kompensera syskon utan att de drabbas av samma höga skatt?
  • Hur värderar man ett familjeföretag? Till substansvärde eller marknadsvärde och hur beräknar man det senare om man inte säljer externt?
  • Stämmer det att skatten ofta kan bli högre vid ett generationsskifte inom familjen än om företaget säljs externt?

Till detta kommer att rättvisa mellan syskon vad avser ett kommande arv bör beaktas, liksom att överlåtna tillgångar kanske ska vara enskild egendom för barnen. Det kan även finnas barn i olika kullar som ska tas hänsyn till.

Frågorna vid ett generationsskifte är både mer mångfacetterade och fler än många föreställer sig. Och kräver erfarenhet och förtroende från entreprenör och familj! Den som inte vet var de ska börja brukar jag fråga, ”när vill du ha kul, nu, sen eller aldrig?”

Anmäl dig till seminarium om ägarskifte i familjeföretaget

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln