Frankrike inför skatt på digitala tjänster

TM_illis_telefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 1 januari 2019 kommer Frankrike att införa en skatt på digitala tjänster. Detta för att finansiera de skattesänkningar som den franska presidenten Emmanuel Macron har fått gå med på för att blidka de gula västarna som har protesterat i Frankrike de senaste veckorna.

Frankrike har sedan lång tid varit en av de största förespråkarna av att införa en gemensam skatt inom EU för digitala tjänster. Nu tar alltså Frankrike istället saken i egna händer och inför en fransk skatt 2019. Skatten beräknas ge ett tillskott till franska statskassan 2019 om 500 miljoner euro.

Det är fortfarande oklart vilka bolag som kommer att betala den nya skatten och hur stor skatten kommer att vara, men klart är att den ska träffa stora techbolag. Förutom att beskatta direkt försäljning av varor/tjänster, kan den också träffa intäkter från reklam, webbplatser och återförsäljare av personlig data.

Kommentar

Som vi tidigare har kommenterat i artiklar på Tax matters under 2018 arbetar man både inom EU och OECD med att ta fram ett gemensamt förslag om beskattning av digitala tjänster. Arbetet tar dock tid och det är svårt att nå en enhetlig lösning som passar alla länder. I väntan på en gemensam lösning har Storbritannien, Spanien och Italien sedan tidigare tagit fram egna förslag på beskattning av digitala tjänster, vilket nu följs av Frankrike. Vi kommer att ha anledning att återkomma till ämnet under 2019 då fler länder kan komma att införa egna regler om beskattning av digitala tjänster.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln