<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förstärkt stödpaket till företag 2021

Människor köar smittsäkert ‹ Tillbaka till artiklarna

För att ytterligare stötta företag som drabbats hårt av coronapandemin, har regeringen bland annat förstärkt kortidspermitteringsstödet och möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar. Vi går igenom vad som gäller.

Förstärkt korttidspermittering till 80 procent

Företagens möjligheter att använda korttidspermittering kommer att utökas till följd av pandemilagen. Det innebär att under perioden januari-mars ska arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kunna minskas med upp till 80 procent. Möjligheterna att använda korttidspermittering på 60, 40 eller 20 procent kvarstår dock.

Vad innebär den förstärkta korttidspermitteringen?

Den förstärkta korttidspermitteringen på 80 procent kommer gälla för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt har ett behov av att minska arbetstiden med 80 procent.

Korttidspermittering på 80 procent innebär att den anställde behåller 88 procent av den ordinarie lönen, samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står då för 75 procent av kostnaden för arbetsminskningen.

När träder reglerna i kraft?

De nya reglerna om förlängt stöd vid korttidsarbete trädde i kraft den 15 februari 2021, men möjligheten till arbetsminskning med 80 procent kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2021 och gälla till och med 31 mars 2021. För perioden 1 april 2021 – 30 juni 2021 kvarstår dock möjligheterna att använda korttidspermittering på 60, 40 eller 20 procent. Värt att notera är dock att för perioden april-juni 2021 kommer den del av kostnaden för korttidspermitteringen som staten står för att minska till 50 procent från tidigare 75 procent.

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag

Den 30 mars 2020 infördes möjligheten för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Regeringen har nu förlängt och förstärkt anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Reglerna trädde i kraft den 5 februari 2021 och det nu är möjligt att ansöka om anstånd enligt de nya reglerna.

Vad innebär de nya reglerna?

Enligt de nya reglerna är det möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar, i jämförelse med det tidigare maxtaket om tre månader. De nya reglerna ger möjlighet till företag att ansöka om anstånd även för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020.

Företag kommer ha möjlighet att ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år, vilket innebär att den maximala anståndstiden förlängs till två år. Liksom de tidigare reglerna finns möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt, vilket innebär att skatteinbetalningar som gjorts under 2020 kommer att kunna betalas tillbaka. Notera att det utgår en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow arbetar på PwC i Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och deras bolag. Nickta Saberi arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lina: 010 2125366 , lina.gardlow@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln