Förenklingsregel för leveranser via lager i Tyskland

TM_pattern-16 ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 1 januari 2019 inför Tyskland en förenklingsregel för leveranser via ett lager i Tyskland. För svenska bolag innebär förenklingsregeln att leveranser till Tyskland, som går via lager, under vissa förutsättningar ska redovisas som momsfri EU-försäljning i den svenska momsdeklarationen. Därmed kommer det i vissa fall inte längre vara nödvändigt för svenska bolag att vara momsregistrerade i Tyskland. Svenska bolag med lager i Tyskland bör se över sina avtal med tyska kunder för att kontrollera om en momsregistrering fortfarande är nödvändig och om den nya förenklingsregeln påkallar någon ändring av nuvarande momsredovisning.

Innan 2017 medförde äldre regler att leveranser via lager alltid innebar en skyldighet att momsregistrera sig i Tyskland. De äldre reglerna innebar att svenska bolag med leveranser via lager etablerade i Tyskland behövde redovisa transaktionerna i både Sverige och Tyskland. I den svenska momsdeklarationen skulle leveransen redovisas som en överföring av egna varor och i den tyska momsdeklarationen skulle leveransen redovisas som ett gemenskapsinternt förvärv och en efterföljande momspliktig försäljning i Tyskland.

Efter rättsutveckling på området har det under en övergångsperiod, vilken upphör den 31 december 2019, varit möjligt för svenska och andra utländska bolag att avseende så kallat call off-lager tillämpa såväl de äldre reglerna som den nya förenklingsregeln. En förutsättning för att den nya regeln ska vara tillämplig är att varorna endast står till förfogande för en känd köpare, som har betalat eller lagt en bindande beställning när transporten av varan påbörjas från Sverige. En tillämpning av förenklingsregeln medför att leveransen endast ska redovisas som en momsfri EU-försäljning i den svenska momsdeklarationen.

Från och med den 1 januari 2020 är det inte längre fritt att välja mellan de äldre reglerna och förenklingsregeln. Förenklingsregeln blir således obligatorisk vid nästa årsskifte och det kommer inte längre vara möjligt att tillämpa de äldre reglerna vid försäljningar av varor som levereras till call off-lager. Om en säljare istället tillämpar de äldre reglerna och fakturerar försäljningen med tysk moms är denna moms felaktigt fakturerad. Köparen har då inte avdragsrätt för den felaktigt fakturerade momsen. För att momsredovisningen i dessa fall ska bli korrekt behöver säljaren tillämpa förenklingsregeln och följaktligen hantera leveransen som en momsfri EU-försäljning från Sverige.

Den aktuella förenklingsregeln i Tyskland är i linje med en av fyra förenklingsregler (”quick fixes”) som vi analyserat i en tidigare artikel i Tax matters. Samtliga fyra quick fixes är avsedda att gälla i alla EU-länder från och med den 1 januari 2020.

Kommentar

En säljare som överför varor till ett lager i Tyskland för en senare försäljning från lagret har tidigare varit tvungen att vara momsregistrerad i Tyskland för att kunna göra korrekta redovisningar av sina varuöverföringar till lagret och försäljningar från lagret. Registrering i ett annat land innebär många gånger en omfattande administrativ insats. Det är därför välkommet att Tyskland redan den 1 januari 2019 introducerar förenklingsregeln som medför att svenska säljare under vissa förutsättningar inte behöver registrera sig alternativt kan avregistrera sig för moms i Tyskland. Detta gäller sannolikt många svenska företag med tanke på att Tyskland är det land som Sverige har överlägset mest handel med.

Vi tar gärna en diskussion om förenklingsregelns betydelse för er verksamhet och hur ni kan komma att påverkas.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Adrian Bussmeier

Adrian Bussmeier

Adrian Bussmeier arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med indirekt skatt och har även en bakgrund som skattejurist i Tyskland.
010-212 85 75
Adrian Bussmeier works with VAT at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 212 85 75

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdragsrätt för moms på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

I ett förhandsbesked från den 8 juni 2020 uttalar Skatterättsnämnden (SRN) att avdragsrätt föreligger för ingående moms på inköp och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny momslag ska bli mer strukturerad och språkligt moderniserad

En ny momslagstiftning föreslås träda i kraft i Sverige från och med 2022. Syftet är att genomföra en författningsteknisk översyn av ...

Läs artikeln