<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag till förenkling av kemikalieskatten

Kvinnor elektronik ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag att förenkla skatten på kemikalier i viss elektronik. Promemorian är ute på remiss till den 19 april 2022. Ta del av innehållet.

Skatten, som funnits sedan 2017, har nyligen utvärderats av Skatteverket och kemikalieinspektionen. Administrationen kring skatten har bedömts att vara krångligare än administrationen kring mervärdesskatt och övrig lagstiftning som finns för kemikalier.

Förslagets innehåll

Finansdepartementets föreslår nu en förenkling av reglerna. Det innebär bland annat följande:

  • Ändrade skattesatser till 11 kr/kg för vitvaror och 154 kr/kg för övrig elektronik. Maxtaket för skatten föreslås bli 470 kronor per vara.
  • Om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt ska det inte längre ha någon inverkan på avdragsrätten.
  • Avdragsrätten påverkas därför enbart av om varan innehåller brom, fosfor eller klor.
  • En förändring av den tidigare högsta nivån på avdrag genom en höjning från 90 till 95 procent för produkter som inte innehåller fosfor.
  • Reglerna för begagnade varor förtydligas.
  • Skattskyldighetens inträde för lagerhållare i vissa situationer ändras.
  • Schablonbeskattning införs för importerade varor där varans vikt inte framgår av deklarationen.
  • Slutligen föreslås att det ska införas ett generellt undantag från beskattning av varor som är tillverkade innan skattens ikraftträdande den 1 juli 2017.

Promemorian är ute på remiss till den 19 april 2022.

Ta del av pressmeddelande och promemorian på regeringen.se

Kommentar

Många skattskyldiga upplever att kemikalieskatten är svår att administrera. Särskilt de som behöver hantera ett stort antal skattepliktiga produkter. Vidare har det varit arbetskrävande och många gånger svårt att få fram intyg till stöd för avdrag från tillverkare, distributörer etc. Förenklingarna är därför välkomna.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kommer Europas internprissättningsregler att harmoniseras?

Under de senaste åren har efterlevnaden av internprissättningsreglerna blivit alltmer komplex. Detta har påpekats av EU-kommissionen och är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Kammarrätten går emot Skatteverkets ställningstagande gällande betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Redovisningsmässiga effekter av Pillar II

Det pågår sedan några år tillbaka ett arbete inom OECD avseende en global minimiskattenivå benämnd Pillar II. EU antog i december 2022 ett ...

Läs artikeln