Finansministern vill se över skattesystemet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyMagdalena Andersson vill se en översyn av skattesystemet. Hon har aldrig varit så tydlig i sin argumentation. Finansministerns tydliga intresse och uppfattningar kan påverka de skattefrågor som nu utreds.

I förra veckan bjöd Riksbankens jubileumsfond och Skatteakademin in till en heldags föredrag och diskussion under rubriken ”Nya utmaningar för skatteforskningen”. Inbjudna att kommentera var bland andra finansminister Magdalena Andersson, som talade under rubriken ”Vad vill regeringen med skattepolitiken?”

I denna blogg delar jag med mig av lite av det hon sa. Detta kan även ge en indikation på hur hon ser på några av de skattefrågor som just nu är under utredning. Även förre finansministern Erik Åsbrink var inbjuden liksom Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Deras kommentarer följer längre ner.

Magdalena Anderssons principer

 • Generella och tydliga regler.
 • Beskattning i nära anslutning till inkomsttillfället.
 • Effektivare arbete mot skattefusk, både i Sverige och genom internationellt samarbete.
 • Färre undantag och skattekrediter.

25 år med århundradets skattereform. Mycket har hänt sedan 1990

 • EU-medlemskapet.
 • Mer gränsöverskridande verksamhet. Ökad internationalisering.
 • Ökad risk för skatteflykt.
 • Delvis nya ekonomiska förutsättningar. Då hög inflation och höga räntor.
 • Ett antal reformer som strider mot principerna i 1990 års reform.
 • Fler kunskapsintensiva företag och fler tjänsteföretag.
 • Högre arbetslöshet nu. Ny demografi och migration.
 • Nya politiska utmaningar.

Finansministerns slutsats var att dessa nya förutsättningar motiverar en ny översyn. Skattesystemet bör bygga på samma grundprinciper men anpassas till de förutsättningar som ändrats.

Finansministerns mål med översynen

 • Stärkta förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.
 • Smartare användning av skattepolitiska styrmedel.
 • Säkra långsiktig finansiering av det offentliga åtagandet.
 • Göra det lättare att följa EU-rättsliga krav.

Frågor som enligt Magdalena Andersson bör ställas

 • Hur bör skatteuttaget fördelas på olika skattebaser?
 • Vilka problem bör/bör inte lösas med skattepolitik?
 • När är det motiverat att frångå enhetlig beskattning?
 • Hur möta nya fenomen, till exempel delningsekonomin?

SACO:s Robert Boije kommenterade och förordade en ny skattereform med sänkt skatt på arbete.

Åsbrink: Inför en platt skatt modell!

Efter Magdalena Andersson talade tidigare finansministern Erik Åsbrink, han som genomförde 1990 år skattereform, under rubriken Kapitalbeskattning kontra skatten på arbete – Dags för en ny skattereform! Åsbrink var inte nådig i sin kritik av dagens skattesystem och återupprepade sin uppfattning från Almedalen tidigare i år att en platt skatt modell nu bör införas. Det innebär en enhetlig skattesats på cirka 30 procent. 3:12-reglerna är enligt Åsbrink en tidsinställd bomb som hotar hela skattesystemet och har skapat ett nytt skattefrälse. Han slutsats var att reformen inte är möjlig just nu, men kunde vi göra det omöjliga 1990, så bör man kunna göra det igen.

Jag återkommer i ett blogginlägg på andra sidan årsskiftet med en närmare beskrivning av Erik Åsbrinks platt-skatt-modell.

Skatteverket

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson instämde i kritiken mot 3:12-reglerna och gav tre exempel på inkomstomvandling från 60 till 20 procent skatt på arbetsinkomster. Även Hansson var med och genomförde 1990 års skattereform.

 • Anställd högavlönad med sidoinkomster i eget bolag.
 • Företagare med många anställda.
 • Delägare som äger minst fyra procent i partnerbolag.

Hansson nämnde även att sparade gränsbelopp för 20 procents beskattning nu uppgår till 498 miljarder kronor.

Kommentar

Redan 2006 förberedde Magdalena Andersson en översyn av skattesystemet. Då fick hon ingen med sig. Efter de öppningar som kommit under hösten 2015 återkommer hon nu till frågan.

Det nya är att ingen jag talade med hade tidigare hört henne vara så tydlig i frågan och med vad hon vill. Jag talade både med hennes talskrivare och med Ingemar Hansson om frågan.

Magdalena Anderssons tydliga intresse och uppfattningar kan påverka de skattefrågor som nu utreds på olika håll. Därav denna blogg.

För fåmansföretagare är även innehållet i Åsbrinks och Hanssons presentationer intressanta, om än inga nyheter. Oundvikligen når kommentarerna dock fram till 3:12-utredningen liksom till en stor skatteintresserad och kunnig publik.

Det ska noteras att seminariet var öppet för inbjudna journalister.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln