<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fastighetstaxeringen 2022 – tänk på det här!

hyreshus ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har börjat skicka ut deklarationer för fastighetstaxeringen 2022. Den innebär att alla hyreshus ska taxeras. Många fastigheter kommer att få kraftigt höjda taxeringsvärden och de lokala variationerna är stora. Nytt för i år är att Skatteverket kommer att vara mer restriktiv vid bedömning för anstånd och att förseningsavgifter kommer tas ut.

Fastighetsskatten är en allt större kostnad för fastighetsägare och hyresgäster. Exempelvis kan nämnas ökade taxeringsvärden i Uppsala med +23 procent, Stockholm +15 procent och Västerås +13 procent. Det finns därför anledning att se över vilka uppgifter som ska deklareras och vilka möjligheter som finns för att sänka taxeringsvärdet.

Viktiga datum

 • Skatteverket skickar ut deklarationsblanketterna i september.
 • Deklarationen ska vara inlämnad 1 november 2021.
 • Det finns möjlighet att ansöka om anstånd. Skatteverket kan ta ut förseningsavgift om en deklaration inte lämnats i tid.
 • Skatteverkets taxeringsbeslut kommer i juli 2022 (men gäller från 1 januari).

Även om fastighetstaxeringen ska spegla en ögonblicksbild av hur fastigheten är beskaffad 1 januari 2022 så behöver man av praktiska skäl utgå från hyran 2020. I de fall man vet att det kommer ske förändringar på fastigheten fram till 1 januari 2022, exempelvis på grund av ombyggnation, kan man vara tvungen att avvakta årsskiftet innan man kan fastställa fastighetens beskaffenhet. Men för de flesta fastigheter finns redan all information som behövs för taxeringen tillgänglig.

Checklista

För hyreshus kan det vara bra att ta fram följande underlag och besvara nedanstående frågor:

 1. Taxeringsbeslut för 2016 och 2019
  Samt eventuella särskilda taxeringsbeslut därefter
 2. Ritningar för den aktuella fastigheten
 3. Hyreslängd för 2020
 4. Ytuppgifter – LOA och användning
 5. BTA ovan mark. Ytor under mark ska inte ingå
 6. Vad ingår i hyran? Hyra ska endast bestå av lokalhyra, index, värme och fastighetsskatt.
  Finns det andra poster medräknade i hyran ska dessa inte räknas med, som exempelvis: 
  - Moms
  - Elektricitet, gas, kyla eller liknande
  - Bevakning, marknadsföring, städning etc.
  - Parkeringsplatser på mark (garage ska dock räknas med)
  - Hyresgästanpassningar
 1. Är hyran marknadsmässig?
  Omsättningshyra, internhyra, sale-and-leaseback etc. kan behöva räknas om.
 2. Finns det säregna förhållanden som gör att fastigheten avviker från Skatteverkets värdering och därmed kan kan sänka taxeringsvärdet?
 3. Har det skett några förändringar på fastigheten sedan 2019?
 4. Finns det pågående ombyggnationer eller planeras sådana påbörjas innan årsskiftet?

Kommentar

Om man förbereder taxeringsarbetet med ovanstående checklista så har man kommit långt redan innan deklarationsblanketten kommer. När deklarationen kommer så är den till stora delar förtryckt av Skatteverket. Skatteverket har ambitionen att underlätta taxeringen men man kan inte ta de förtryckta uppgifterna för en sanning. Skatteverket vet inte hur fastigheten verkligen ser ut och vår erfarenhet är att uppgifterna ofta måste korrigeras.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Vill du veta mer? Ta del av vårt webinar 6 oktober 

Vid vårt webinar Fastighetstaxering 2022 kommer vi att utveckla och förtydliga vad det är för uppgifter som ska deklareras i samband med fastighetstaxeringen och vad dessa har för betydelse för bestämmande av fastighetens taxeringsvärde. Vi kommer ge praktiska tips om vanliga fallgropar och möjligheter att få nedsättning av taxeringsvärdet.

Läs mer och anmäl dig här: https://info.pwc.se/fastighetstaxering-2022-211006Marzena Dabrowska och Thomas Almendal

Marzena Dabrowska och Thomas Almendal

Marzena Dabrowska och Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
Marzena: 010-212 91 45, marzena.dabrowska@pwc.com
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln