Expertskatt och artistskatt inom elitidrotten

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Medal-1-solid_0001_maroonAntalet utländska spelare i Svenska Hockey Ligan och Hockeyallsvenskan ökar stadigt. Den här säsongen kommer fler än 160 utländska spelare spela för svenska lag i de två högsta divisionerna. I många fall rör det sig om spetsspelare som ska ge en extra dimension till lagbygget, men det finns flera spelare som kanske spelar en mer undanskymd roll. Varför har det blivit så? Det går delvis att förklara med att många svenska spelare flyttar utomlands för spel i andra ligor, men en stor faktor är också kostnadsdriven.

Expertskatt

När den särskilda skattelättnaden för experter och nyckelpersoner utvidgades till att gälla för personer med en viss bruttolön (över 89 000 kronor för 2015), kunde plötsligt ett stort antal idrottare dra nytta av reglerna. Det innebär bland annat att 25 procent av ersättningen blir skattefri och att det inte heller blir något underlag för arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren.

Artistskatt

Genom att ersättning betalas ut innan spelaren kommer till Sverige eller efter att han eller hon har lämnat landet kan beskattning av ersättningar som till exempel sign-on eller sign off-bonusar ske med 15 procent, eller till och med 11,25 procent om den kombineras med expertskatt.


Andra skattefördelar

Majoriteten av de utländska spelarna behåller sitt boende i hemlandet under tiden i Sverige och kan då göra avdrag för boendekostnader i Sverige vilket ytterligare minskar skatten. Eftersom spelarna ofta enbart befinner sig delar av året i Sverige kan de ofta undvika att betala statlig inkomstskatt eftersom inkomsten delas upp mellan två olika beskattningsår (”progressionsfördel”).

Om spelaren utnyttjar dessa skattefördelar kan det också gynna klubben som behöver betala mindre i bruttoersättning till spelaren och lägre arbetsgivaravgifter.

Det gör att det i många fall är mer fördelaktigt rent ekonomiskt att anställa en utländsk spelare och vi kommer sannolikt se ännu fler utländska spelare framöver.

I takt med att antalet spelare ökar, växer dock kraven på organisationen kring den förening eller klubb som anställer. Särskilda regler ska hanteras för skatter, registreringar hos myndigheter och försäkringar med mera. Utöver spelaren finns ofta en medföljande familj som också behöver stöd. Om det blir brister i hanteringen är det lätt att fokus hamnar utanför planen och att investeringen tappar i värde.

Jonas Hagström och Martin Vestman

Läs mer och anmäl dig till vår utbildning för dig som hanterar utländska spelare

Har du frågor om skatt?

Jonas Hagström

Jonas Hagström

Jonas Hagström jobbar i Örebro som skatterådgivare med specialisering på internationell beskattning för små och medelstora företag. Jonas samordnar PwC:s rådgivning till elitidrotten, vilket innefattar föreningar, bolag, förbund och individuella elitidrottare.
010-213 18 62
Jonas Hagström works as a tax advisor in Örebro and specialises in international taxation for small and medium-sized enterprises. Jonas coordinates PwC’s advice to elite sports, which includes associations, companies, federations and individual elite athletes.
+46 10 213 18 62

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln