<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-domstolen fäller franska regler om skatt på utdelning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyEU-domstolen har nyligen fastställt att franska regler som inneburit att franska moderbolag, vilka erhållit utdelning från EES-dotterbolag och som beskattats med en effektiv skattesats på cirka 1,67 procent, strider mot EU-rätten. Det finns nu en möjlighet att få tillbaka skatten med hänvisning till denna dom.

Givet vissa förutsättningar innebar reglerna att 5 procent av utdelningen från ett dotterbolag beskattades hos moderbolaget med normal fransk bolagsskatt (cirka 33 procent), det vill säga en effektiv skatt på cirka 1,67 procent utgick. Resterande 95 procent av utdelningen var således skattefri. Däremot blev 100 procent av utdelningen skattefri om dotterbolaget var franskt och ingick i samma skattegrupp som det franska moderbolaget. Problemet var bara att endast franska bolag kunde ingå i en sådan skattegrupp.

Med denna utgångspunkt argumenterade det franska bolaget i målet att reglerna särbehandlade franska moderbolag med utländska dotterbolag.

Fransk domstol valde att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen som uttalade att denna skattemässiga skillnad i beskattning mellan utdelning från franska dotterbolag och utdelning från EES-dotterbolag inte var förenlig med EU-rätten.

Kommentar

Om man inom koncernen har dotterbolag i Frankrike som har tagit emot utdelning från utländska dotterbolag finns det all anledning att se över om och hur man har beskattats i Frankrike.

Notera att tidsfristen för att begära denna återbetalning löper ut inom kort och att åtgärder borde vidtas så snart som möjligt. Om ni behöver assistans förmedlar vi gärna kontakten med PwC Frankrike som i skrivande stund hjälper flera bolag med att begära tillbaka skatt för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014. Se gärna bifogat utskick från PwC Frankrike för mer information.

 Läs informationen från PwC Frankrike

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln