E-handelspaket och utbyte av betalningsuppgifter vid e-handel

‹ Tillbaka till artiklarna

Enligt undersökningar från Svensk Handel har e-handelns omsättning i Sverige växt med cirka 15 procent årligen de senaste åren. Inom EU har e-handeln underlättat gränsöverskridande försäljning vilket är en av EU-samarbetets grundstenar. Medlemsländer upplever dock att det finns en risk för skattebortfall när det är svårt att granska transaktioner. För att komma tillrätta med detta har EU arbetat fram det så kallade e-handelspaketet som ska underlätta redovisning av moms vid gränsöverskridande handel. Vidare har reglerna för informationsutbyte avseende gränsöverskridande betalningar utvecklats.

E-handelspaketet

EU:s så kallade e-handelspaket för moms träder i kraft den 1 januari 2021. Reglerna innebär bland annat att det så kallade systemet för MOSS (Mini One Stop Shop) utvidgas till OSS (One Stop Shop) som då ska omfatta:

  • all gränsöverskridande försäljning av tjänster till konsument,
  • distansförsäljning av varor inom EU, samt
  • distansförsäljning av importerade varor från tredjeland.

Det blir möjligt för företag att ansluta sig till det nya systemet från och med den 1 oktober 2020. Utöver det, så införs en utökad momsplikt för elektroniska marknadsplatser som bland annat innebär att innehavaren av en e-marknadsplats i vissa situationer blir skyldig att redovisa momsen för de varor och tjänster som säljs via dess plattform.

Utbyte av uppgifter om betalningstransaktioner

Som ett komplement till e-handelspaketet har Europeiska unionens råd i en preliminär överenskommelse enats om tilläggsregler som syftar till att motverka momsbedrägerier vid e-handel. Tilläggsreglerna ska enligt överenskommelsen börja gälla den 1 januari 2024. Tilläggsreglerna ställer bland annat krav på att betaltjänstleverantörer, såsom banker eller liknande betalningsinstitut, upprättar register över gränsöverskridande betalningar. Informationen från registren ska sammanföras i ett nytt centralt elektroniskt system (‘CESOP’) där medlemsländernas skattemyndigheter ska samverka.

Reglerna ställer samtidigt krav på skydd för personuppgifter. Exempelvis uppställs en tidsgräns som begränsar den tid som betalningsinformationen får lagras i registren. Endast den information som behövs för att motverka momsbedrägeri ska lagras och informationen ska enbart vara åtkomlig för särskilda tjänstemän som arbetar med utredning av momsbedrägerier. Informationen i registren begränsas också på så vis att betalningsleverantören endast ska registrera en betalningstransaktion om det tidigare har skett minst 25 gränsöverskridande betalningar till en och samma betalningsmottagare på ett kalenderkvartal.

Reglerna ska presenteras för EU-parlamentet och ska normalt sett antas formellt efter att ha genomgått en juridisk och språklig granskning.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog och Robert Byrde

Sara Lörenskog och Robert Byrde

Sara Lörenskog och Robert Byrde arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Robert: 072-880 95 19, robert.byrde@pwc.com
Sara Lörenskog and Robert Byrde works with VAT at PwC’s office in Stockholm.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Robert: +46 72 880 95 19, robert.byrde@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag

På kvällen den 25 mars presenterade regeringen vid en pressträff ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya regler för moms på e-handel till konsumenter i EU och Norge

Nya momsbestämmelser kommer att införas i EU och Norge. Svenska bolag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder, eller varor av ...

Läs artikeln