<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DAC7 - ny rapporteringsplikt inom EU för digitala plattformar

Kvinna och man med skärmar ‹ Tillbaka till artiklarna

Den gränsöverskridande handeln med varor och tjänster som erbjuds via plattformsoperatörer har skapat en komplex miljö där det kan vara svårt att upprätthålla skattereglerna och beskattningen. Från och med 1 januari 2023 kommer därför plattformsoperatörer, enligt ett nytt EU-direktiv, att vara skyldiga att rapportera om säljare som använder plattformen. Som vi skrivit om tidigare är syftet att säkerställa att en rättvis andel av skatten betalas i respektive land.

Från och med 1 januari 2023 utökas informationsutbytet mellan EU-länderna ytterligare med en ny rapporteringsskyldighet - DAC7. Det innebär att EU:s medlemsländer automatiskt kommer att utbyta information om vinster som genereras av säljare på plattformar oavsett om plattformen finns inom EU eller utanför EU. Informationsutbytet kommer att möjliggöra för skattemyndigheter i enskilda länder att identifiera situationer där skatt ska betalas.

Läs gärna: DAC7 - kommande informationsutbyte mellan EU-länderna avseende digitala plattformar 

Vilka omfattas?

Företag som tillhandahåller plattformar för att förmedla

 • uthyrning av fast egendom, till exempel bostäder, kommersiella fastigheter och parkeringsplatser
 • personliga tjänster, till exempel korttidsuppdrag och gig-arbete
 • försäljning av varor
 • uthyrning av transportmedel.

Myndigheter och börsnoterade företag som säljer varor eller tjänster via plattform undantas dock från rapporteringsplikten.

Vad ska rapporteras?

Plattformsoperatörerna behöver bland annat samla in följande information om företag och privatpersoner som använder plattformen för sin försäljning:

 • namn
 • adress
 • skatteregistreringsnummer
 • momsregistreringsnummer
 • bolagsregistreringsnummer
 • födelsedatum (om säljaren är en fysisk person)
 • förekomst av fast driftställe med tillhörande adress och lagfartsnummer (om fastigheten hyrs av säljaren)
 • erhållet vederlag och antal aktiviteter (med vissa begränsningar)
 • uppgift om kommission och innehållen skatt.

Plattformsoperatören har också ett ansvar att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Vad händer om plattformsoperatören inte rapporterar?

Plattformsoperatören kan få sin registrering återkallad. Medlemsstaterna i EU är också skyldiga att införa ytterligare åtgärder för att säkerställa att rapportering sker.

Information på Skatteverkets hemsida

Skatteverket håller som bäst på att ta fram tekniska lösningar och relevant information om kommande regler för företag som tillhandahåller plattformar. Under februari 2022 har Skatteverket genomfört workshops där Skatteverket träffat representanter för olika plattformar. Läs mer här.

Kommentar

Det är plattformsföretagen som blir skyldiga att rapportera information om säljare som använder plattformen för försäljning av sina varor eller tjänster. Det gäller oavsett om det är fysiska personer eller företag som agerar som säljare via plattformen i fråga. Plattformsföretagen behöver därför se till att förbereda sig såväl resurs- som systemmässigt för att kunna uppfylla denna rapporteringsplikt. Företagare och privatpersoner som säljer varor och tjänster på digitala plattformar kommer även att behöva vara vaksamma på kommande regelverk för att se till att de kan tillhandahålla den efterfrågade informationen till de rapporteringspliktiga plattformsföretagen. Det är också viktigt att poängtera att en plattform i detta avseende kan bestå av en enkel hemsida eller app som för samman säljare med potentiella köpare.

De nya reglerna har ännu inte införts i Sverige men kommer gälla från och med 1 januari 2023. Det är därför viktigt att vara förberedd om man förväntas omfattas av reglerna och säkerställa att den data som ska rapporteras kan inhämtas som plattformsoperatör, alternativt överlämnas som säljare via plattform. Att utreda den systemmässiga kapaciteten i god tid kommer i detta avseende vara av stor vikt.

Flera länder så som Frankrike, Belgien, Italien och Spanien har dessutom redan implementerat liknande regler och företag som idag handlar via plattform i dessa länder kan omfattas av krav på rapportering även under 2022.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Mikael Krantz Nordin & Gustav Norström Wiklund

Mikael Krantz Nordin & Gustav Norström Wiklund

Mikael Krantz Nordin och Gustav Norström Wiklund arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm. Mikael fokuserar på momsfrågor, Gustav på moms och finansiella tjänster.

Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com

Gustav: 070-559 61 10, gustav.n.wiklund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln