CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets slut. Frågan är dock om det även krävs en sekundär/lokal inlämning av rapporten.

Sverige har, liksom många andra länder, undertecknat det multilaterala avtalet om automatiskt utbyte av land-för-land rapporter ("CbC MCAA"). Syftet med CbC MCAA var att fastställa reglerna och förfarandet för behöriga myndigheter vad gällde det automatiska utbytet av CbC-rapporter mellan de länder som MNE:s bedriver verksamhet i. Varje medlemsland till CbC MCAA måste dock upprätta ett bilateralt förhållande med ett annat medlemsland för att aktivera det automatiska informationsutbytet.

I nuvarande skede har Sverige endast 29 bilaterala aktiverade avtal enligt den information som senast uppdaterades av OECD i oktober 2017. Vi har haft diskussioner med Finansdepartementet och Skatteverket med anledning av den lista med länder som Sverige önskar upprätta bilaterala relationer med inom ramen för CbC MCAA. Denna lista finns nu tillgänglig på Skatteverkets hemsida. För att det bilaterala förhållandet ska uppkomma krävs dock att övriga länder på listan aktiverar relationen med Sverige på motsvarande sätt som Sverige gjort. På OECD:s hemsida finns information om alla aktiverade relationer olika länder har ingått. Vi har väntat tålmodigt på att denna information ska uppdateras på OECD:s hemsida men enligt Skatteverket kommer listan att uppdateras först i mitten av december och det är i dagsläget oklart hur omfattande uppdateringen kommer vara.

Vad behöver MNE:s göra i ljuset av rådande situation?

MNE:s bör jämföra de länder man är verksam i, med den lista med länder som Sverige har bilaterala överenskommelser med inom ramen för CbC MCAA eller åtminstone avser att aktivera sig mot. För närvarande finns det länder som har ingått bilaterala överenskommelser med 49 länder (återigen har Sverige bara 29 bilaterala överenskommelser).

Vissa jurisdiktioner har fortsatt att verka för att etablera bilaterala överenskommelser genom dubbelbeskattningsavtal eller avtal om informationsutbyte för att möjliggöra automatiskt informationsutbyte av CbC-rapporter. På grund av osäkerheten, och med tanke på att nästa uppdatering väntas i mitten av december, bör MNE:s ha en plan B i form av sekundär rapportering i länder med fler bilaterala relationer och/eller lokal inrapportering av land-för-land rapport i länder utan bilaterala relationer. Detta då MNE:s är skyldiga att säkerställa att lokal skattemyndighet faktiskt har möjlighet att erhålla land-för-land rapporten.

Med andra ord är det redan nu viktigt för MNE:s att göra analysen av vilka länder de verkar i och jämföra det med listan över länder som åtminstone för närvarande inte har tillräckliga bilaterala relationer. Vänligen kontakta oss för mer information.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning inom End-to-End (E2E), som använder tekniska lösningar för att hjälpa multinationella koncerner med rapportering och efterlevnad av internprissättningregelverk.
010-212 99 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln