<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit – vad innebär det för varuhandeln?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.pngMajoriteten av väljare röstade för att lämna EU i fredagens folkomröstning och UK har med det valt att lämna EU. Brexit är ett faktum. Det får förstås stora konsekvenser, kanske till och med oanat stora konsekvenser, för landet men också för omvärlden. För svenska företag med handel med UK kan bland annat ny import- och exportlagstiftning ha stor betydelse.

Än vet vi inte när Brexit de facto kommer att äga rum men en det står helt klart att UK inte kan lämna EU utan en längre tids förberedelser. Detta inte minst mot bakgrund av att all EU-lagstiftning i form av direktiv och/eller förordningar inte längre kommer att tillämpas. Istället måste landets egen lagstiftning uppdateras, kompletteras, utvidgas och i vissa fall även skrivas om innan landet kan stå på egna ben. UK kommer med andra ord att finnas kvar inom EU under en tid och kommer att fortsätta följa de regler som finns inom EU.

Ett exempel på EU-lagstiftning som kommer att upphöra att gälla är den import- och exportlagstiftning som gäller all varuhandel in eller ut ur EU. När Brexit har genomförts kommer UK att befinna sig utanför EU och den fria rörligheten för varor till och från UK kan vara ett minne blott.

Brexit genomförs som sagt inte med omedelbar verkan men vi står inför en tid av osäkerhet och stora förändringar till dess att UK de facto har lämnat EU. En av hörnstenarna för den fria rörligheten för varor är att tull inte betalas vid handel med varor inom EU. Däremot ska tull (och andra skatter och/eller avgifter) som huvudregel betalas för varor som importeras från länder utanför EU. Dessutom ska varorna tulldeklareras och tullen har rätt att kontrollera samtliga sändningar. Svenska företag har under lång tid inte behövt betala tull vid handel med UK – något som i grunden nu kan komma att förändras.

UK har idag ingen egen import- och exportlagstiftning utan tillämpar EU:s gemensamma regler för import och export av varor, klassificering av gods, tullvärde, tullsatser, ursprung med mera. När UK väl lämnar EU måste landet med andra ord ha hunnit skapa en helt egen tullagstiftning med en egen tulltaxa som innefattar tillämpliga tullsatser för alla typer av varor och egna regler för var, när och hur importer och exporter kan och får ske.

De kanske största osäkerhetsmomenten rör just vad kostnaden för att importera varor till UK kommer att bli (effekter på valutan samt tillämpliga tullsatser vid import) samt vilka förenklingar som UK väljer att införa för importörer och exportörer. UK kan gå vägen via en förhandling om ett enskilt frihandelsavtal med EU för att minimera effekterna för handeln av ett utträde ur EU men om, när och hur ett sådant avtal kan komma att se ut är lite för tidigt att spekulera i. En av de stora vinsterna med ett sådant avtal är att tullsatsen vid import till eller från UK och in i EU kan bli noll eller mycket låg. En annan väg kan vara att UK, liksom Lichtenstein, Island och Norge, ingår i EES-avtalet (ett frihandelsavtal mellan EU och dessa länder).

Det är med andra ord viktigt för alla företag som handlar med UK att följa utvecklingen för att kunna avgöra vilka konsekvenser Brexit får för verksamheten, både vad gäller handeln med varor men givetvis även ur andra aspekter. Följ Tax matters för kommande analyser av övriga skatteeffekter av Brexit.

Läs mer om Brexit och möjliga konsekvenser här.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Moms för lokaluthyrning och justering av investeringsmoms utreds igen

Regeringen har beslutat att utreda om reglerna om frivillig moms för lokaluthyrning kan utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln