<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit och utvecklingen i USA – vilka blir effekterna för svenska företag?

Kajsa_Boqvist_Ann_Linde.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Brexit får stora konsekvenser för handeln med Storbritannien och kommer med största sannolikhet att medföra tulleffekter när Storbritannien lämnar EU. Vad är status i förhandlingarna och vad kan svenska företag förvänta sig framöver? Lyssna på intervjun med Ann Linde, EU- och handelsminister och Kajsa Boqvist, PwC.

”Hur påverkas svenska företag av en amerikansk skattereform, Brexit och nya internationella skattetrender?” var temat på ett av gårdagens skatteseminarier i Almedalen.

Internationellt verksamma företag har en komplex regelflora att navigera i vad gäller skatter. Till det kommer den stora osäkerhet som tillkommer i och med omvärldsfaktorer som Brexit samt president Trumps initiativ till ny skattereform, höjda tullar och nya frihandelsavtal. Under seminariet diskuterades både hur företagen kan förbereda sig och vad som är att vänta.

Ann Linde inledde med att konstatera att Brexit enbart är sorgligt – både för EU och för Storbritannien. Branscher som livsmedel, textil och skog kan komma att drabbas mycket hårt av höga tullar. Inte minst dessa behöver utvärdera Brexit och överväga lösningar som mildrar de negativa effekterna. Det står också klart att småföretag totalt sett kan komma att drabbas hårdare än större koncerner som är mindre kostnadskänsliga.

I USA övervägs en skattereform med kraftiga sänkningar av inkomstskatten men med ett nytt inslag i form av en mycket omdebatterad border adjustment tax för importföretag. Det råder delade meningar om möjligheten att genomdriva reformen på kort sikt men det finns även här skäl för svenska exportföretag att noga följa utvecklingen, även vad gäller höjda tullar för import.

Medverkande:

  • Jens Orback, moderator
  • Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister
  • Peter Dahlen, chef för Amerikanska handelskammaren i Sverige
  • Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, Stockholms handelskammare
  • Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden
  • Björn Nordgren, skattechef i Norden, General Electric
  • Tobias Wikström, ledarskribent, Dagens industri

Här kan du se en inspelad version av hela seminariet >>

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax services på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Handel med Storbritannien efter brexit - undvik ökade kostnader vid import

För cirka tio månader sedan löpte övergångsperioden ut och brexit var ett faktum. Detta innebar bland annat att svenska företag som själva ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten avskaffas - tänk på det här

Finansdepartementet föreslår att reklamskatten ska avskaffas. Detta genom att lagen om skatt på annonser och reklam (RSL) upphävs från och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln