Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroon.pngSkatteverket kom i somras ut med ett nytt ställningstagande som innebär att Skatteverket helt kommer att befria från skattetillägg när underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift finns i fastighetsregistret men inte fyllts i deklarationen, eller fyllts i felaktigt.

Den som äger, eller anses vara ägare till en fastighet vid kalenderårets ingång, ska varje år betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Uppgifter om bland annat ägarskap och taxeringsvärde hämtar Skatteverket från fastighetsregistret. Skatteverket anser att även om fastighetsregistret inte omfattas av begreppet avstämningsuppgifter* ska ändå hel befrielse från skattetillägg ges i följande situationer:

  • När fastighetsägaren har lämnat en deklaration där underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt manuellt fyllts i med fel belopp, eller inte fyllts i alls, men rätta uppgifter framgår av fastighetsregistret vilka förifyllts i den deklarationsblankett Skatteverket skickat ut.
  • När fastighetsägaren inte har lämnat en deklaration och Skatteverket valt att skönsbeskatta underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt de uppgifter som framgår av fastighetsregistret och som förifyllts i den deklarationsblankett Skatteverket skickat ut.
* Skattetillägg får inte tas ut om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Kommentar

Taxeringsvärdet som finns i fastighetsregistret baseras på det fastighetstaxeringsbeslut som tas av Skatteverket. Alla fastighetsägare av hyreshusenheter ska ha fått ett taxeringsbeslut i början på sommaren. Det är en god idé att så fort som möjligt kontrollera beslutet mot det underlag som lämnades in i fastighetsdeklarationen för att se om beslutet har fått det utfall ni velat.

Enligt vår erfarenhet kan dessvärre även förtryckta uppgifter bli fel hos Skatteverket, varför det är bra att kontrollera inkomstdeklarationens förtryckta uppgifter så att rätt fastighetsskatt eller fastighetsavgift betalas i slutändan.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Maya Lundin

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avisering om ny skatt för finanssektorn

Regeringen har vid en presskonferens den 31 augusti aviserat att det kommer att presenteras ett förslag på ny skatt för finanssektorn. Som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning vid differentierad utdelning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att differentierad utdelning, i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt ...

Läs artikeln