Klargörande om arbetsgivares möjlighet att göra avdrag för pensionskostnader enligt kompletteringsregeln

‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om tillämpningen av kompletteringsregeln i det fall som livförsäkringsbolagens garantier för traditionell försäkring understiger 100 procent av premien. Så här lyder beskedet.

På grund av de senaste årens låga marknadsräntor har flera livförsäkringsbolag infört garantier på inbetalda premier som endast motsvarar en andel av premien, till exempel 80 procent. Avgörandet fastställer att premien som krävs för att uppfylla ett pensionslöfte till fullo ska anses vara avdragsgill även om kostnaden för att uppnå den garanterade pensionsförmånen till exempel blir 25 procent högre.

Kompletteringsregeln kan ge möjlighet till avdrag för pensionskostnader som inte ryms inom ramen för den så kallade huvudregeln. Förutom begränsningar kring när kompletteringsregeln får tillämpas så finns det ett tak för hur hög pensionsförmån som får tecknas. Pensionsnivån påverkas av den anställdes pensionsgrundande lön, tjänstetid och tidigare intjänad tjänstepension. Enligt lagstiftaren medges arbetsgivaren avdrag för den premie som utgår för att trygga den utfästa pensionen, oavsett om det avser förmåns- eller avgiftsbestämda pensionslöften.

Dagens låga marknadsräntor gör att försäkringsbolagen för traditionell försäkring oftast bara ger en garanti på en del av premien, till exempel 80 procent. Resterande del blir så kallad villkorad återbäring. Förenklat handlar förhandsbeskedet om det är den garanterade förmånen (till exempel 80 procent) som beräkningen enligt kompletteringsregeln ska utgå ifrån, eller om även den villkorade återbäringen ska inkluderas. I det fall endast garanterad förmån ska användas blir premien i exemplet 25 procent högre. Frågan är då om den höjda premien är avdragsgill enligt kompletteringsregeln?

Skatterättsnämnden kom i sitt beslut fram till att kostnaden motsvarande den höjda premien som krävs för att garantera förmånen är avdragsgill enligt gällande lagstiftning. Det gäller oavsett om det är en förmåns- eller avgiftsbestämd, traditionell eller fondförsäkring som avses.

Vad blir konsekvensen? 

Konsekvensen av det låga ränteläget är att det blivit dyrare för arbetsgivaren att köpa pension som ska ge ett visst belopp. Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär att den höjda premien fortsatt är avdragsgill enligt kompletteringsregeln, förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. Många aktörer har redan utgått från det men nu är det bekräftat genom förhandsbeskedet.

Beslutet ger också ett förtydligande att det enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte finns något hinder att avdrag medges i motsvarande mån i det fall pensionsutfästelsen utgör en avgiftsbestämd pension.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln