<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt åtgärdspaket om drivmedel och el

Vindkraftverk moln ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen presenterar nytt åtgärdspaket för att möta ökande priser på drivmedel och el till följd av kriget i Ukraina. I den här artikeln går vi igenom hur förslaget ser ut.

På grund av den rådande situationen, har regeringen presenterat ett åtgärdspaket för att möta vissa prisuppgångar. Regeringens förslag är framförallt riktat mot hushåll och privatpersoner, men även företag kommer att omfattas av förslaget. Förslaget är uppdelat på åtgärder på både kort och längre sikt och innehåller följande:

Åtgärder på kort sikt:

  • Drivmedelsskatten kommer tillfälligt att sänkas. Förslaget innebär att priset för bensin och diesel sänks med ungefär 1,30 kronor vid pump, utöver skattesänkningen med 50 öre som sker i maj. Regeringen föreslår att förslaget ska gälla mellan 1 juni till 31 oktober. Drivmedelsskatten blir under den perioden den lägsta nivån som tillåts av EU. Åtgärden beräknas kosta 3,7 miljarder kronor.
  • Drivmedelskompensation om 1 000 kronor per bilägare kommer att ges till privatpersoner som äger en personbil. För bilägare i vissa stödområden (1, 2 eller 3) kommer ytterligare 500 kronor ges i kompensation. Kompensationen är tänkt att betalas ut automatiskt. Åtgärden förväntas kosta 4 miljarder kronor.
  • Ökat anslag till klimatbonus med 3,9 miljarder kronor. För en person som köper en bil som omfattas av klimatbonusen innebär det 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.
  • Kompensation för höga elpriser förlängs under mars månad med en modifierad förlängd elpriskompensation. Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest. Kompensationen ges till förbrukning mellan 400 kWh och 2000 kWh per månad. Detta innebär en sänkning av den nedre gränsen från 700 kWh till 400 kWh i syfte att kompensationen även ska omfatta hushåll med en lägre förbrukning. Åtgärden förväntas kosta omkring 900 miljoner kronor.
  • Bostadsbidragen för barnfamiljer höjs tillfälligt under juli - december 2022. Tilläggsbidraget kommer som mest att ges med 1 325 kronor per månad vilket motsvarar en höjning på 25 procent. Kostnaden för åtgärden beräknas till 500 miljoner kronor.

Åtgärder på längre sikt:

  • Förslag på att reseavdraget ersätts med skattereduktion som baseras på avståndet mellan bostad och arbetet. Varken färdmedel eller kostnader är tänkt att ha någon påverkan på avdraget, vilket förväntas få till följd att ytterligare 260 000 personer kommer att omfattas av reglerna jämfört med nuvarande reseavdrag. Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2023.
  • Reduktionsplikten för diesel och bensin kommer att frysas på 2022 års nivåer till utgången av 2023. Förslaget kommer att skickas på remiss med målet att träda i kraft 1 januari 2023. Regeringen avser även att tidigarelägga uppdraget för energimyndigheten att se över huruvida 2024 års nivåer behöver att justeras.
  • BNP-indexering på bensin och diesel kommer att pausas. Den årliga omräkningen av skattesatser på bensin och diesel pausades för 2021 och 2022 och föreslås även att pausas för nästa år. Förslaget ska skickas på remiss med målet att träda i kraft 1 januari 2023. Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor för 2023.

Länk till regeringens pressmeddelande:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/regeringen-presenterar-atgardspaket-for-att-mota-prisokningar-pa-drivmedel-och-el-till-foljd-av-invasionen-av-ukraina/

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln