Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina gällande vissa transporttjänster

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina gällande vissa transporttjänsterRegeringen har lämnat ett förslag på ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina. Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl direkta som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

I en proposition från den 5 oktober 2017 föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Sverige och Kina om ändring i skatteavtalet.

Ändringen har tillkommit på begäran av Sverige sedan Kina 2013 införde mervärdesskatt vid försäljning av internationella transporttjänster. Mervärdesskatten ersatte en försäljningsskatt (”business tax”) som innan dess togs ut på nettointäkter. Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl direkta som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sverige och Kina undertecknade därmed ett protokoll med denna ändring den 5 juni 2017.

Skälen bakom ändringen uppges vara att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Kina har både före och efter införandet av mervärdesskatt vid försäljning av internationella transporttjänster ingått avtal som medfört undantag från sådan mervärdesskatt med vissa länder men inte med Sverige. Eftersom transportföretag hemmahörande i Sverige blev skattskyldiga till sådan mervärdesskatt medförde det betydande konkurrensnackdelar. I Sverige är dessutom utländska transportföretag inte skyldiga att betala sådan mervärdesskatt, vilket innebär att kinesiska transportföretag inte betalar mervärdesskatt i Sverige.

Kommentar

Det är i dagsläget inte möjligt att avgöra när ändringsprotokollet kommer att träda i kraft då det kräver att båda avtalsslutande stater underrättar varandra om att de konstitutionella åtgärder som krävs vidtagits. Efter ikraftträdande kan dock de nya bestämmelserna komma att tillämpas retroaktivt på intäkter som erhållits den 1 juni 2016 eller senare.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln