Skänk din utdelning till välgörenhet – en skattemässigt förmånlig julklapp

LinkedIn_ikoner_jul3 ‹ Tillbaka till artiklarna

Inför julen är det många som vill ge gåvor till olika välgörenhetsorganisationer. Om du har något ändamål som du brinner för, bör du som är aktieägare tänka på att du har möjlighet att ge bort rätten till din aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer. För att din gåva ska bli skattefri måste du gå tillväga på ett speciellt sätt. Vi förklarar vad som gäller för dig som är delägare i ett fåmansföretag.

Skänka utdelning – så fungerar det

Du måste fatta beslutet att ge bort utdelningen före bolagsstämman där utdelningen beslutas. Om du redan har fått din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna till välgörenhet, blir du som är aktiv delägare i företaget beskattad för utdelningen enligt de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga med som lägst 20 procent skatt i inkomstslaget kapital. Detta innebär att om bolaget lämnar 1000 kronor i utdelning, kan du skänka hela summan, 1000 kronor, till välgörenhet om du tar beslutet före bolagsstämman, men som högst 800 kronor om du bestämmer dig för en gåva först efter bolagsstämman. Genom att ge bort rätten till utdelningen kan du alltså skänka ett större belopp till välgörenhet.

Du måste kunna styrka gåvan

Före bolagsstämman måste du upprätta ett gåvobrev, som skickas till välgörenhetsorganisationen tillsammans med en så kallad utdelningskupong. Du måste också tänka på att organisationen som du vill stödja inte får vara skattepliktig för utdelningsinkomster och att pengarna ska betalas in direkt från bolaget på organisationens bank- eller plusgirokonto och inte gå via ditt privata bankkonto. Dokumentationen är viktig när du ska redovisa gåvan, eftersom du måste kunna visa att pengarna har gått direkt till organisationen, och inte skattefritt ner i din ficka.

Kontakta gärna den organisation som du skulle vilja ge pengar till i god tid. Många av dem har väl utarbetade rutiner för att ta emot utdelning på ett sätt som uppfyller alla formella krav.

Trevlig tredje advent!

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt, 010-212 52 30

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln