5 snabba frågor om föreslagen skatt på finansiell verksamhet

Film_Daniel_Glückman.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Idag presenterades utredningen som tagit fram förslag till en skatt på finanssektorn. Lyssna på Daniel Glückman, skatterådgivare på PwC, som sammanfattar förslaget – hur skatten ska beräknas, vilka företag som omfattas och hur de bör agera nu.

Utredningen tillsattes i maj 2015 med uppdrag att minska den skattefördel som finanssektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt. Idag presenterades alltså förslaget som kommer omfatta fler företag än bara banker och försäkringsbolag.

Skatten föreslås gälla från och med 1 januari 2018. Alla typer av företag bör därför redan nu analysera sina flöden för att identifiera om och hur de kommer att träffas av skatten.

Daniel Glückman och Elisabeth Bergmann

Har du frågor om företagsbeskattning?

Daniel Glückman

Daniel Glückman

Daniel Glückman arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.
010-212 91 77
Daniel Glückman is working at PwC in Stockholm, Sweden with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
+46 10-212 91 77

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-Kommissionen föreslår att rapportering under DAC6 och DAC2 skjuts upp

Europeiska kommissionen har föreslagit att skjuta upp vissa delar av DAC6 och DAC2. Detta som ett resultat av covid-19-pandemin och ...

Läs artikeln