Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Av Hans Peter Larsson, 11 maj 2017

Nya 3:12-reglerna_osäkert in i det sistaOm regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att stoppa förslaget? Det var frågan vid den hearing som organisationen Företagarna ordnade med de ekonomisk-politiska företrädarna för allianspartierna i veckan.

I förslaget har regeringen valt att inte gå vidare med några av de mest långtgående försämringarna i reglerna som utredningen om 3:12 lade fram. Osäkerheterna kring det nya justerade förslag till ändrade 3:12-regler som regeringen sänt ut på remiss är alltså två.

Den första frågan är nu om regeringen kommer att ta till sig än mer av kritiken och i höstbudgeten lägga fram ett nytt modifierat förslag eller kanske att sätta hela förslaget på hold tills vidare. Finansdepartementet säger idag ingenting i frågan.

Frågan som Företagarna ställde till Ulf Kristersson, Moderaterna, Emil Källström, Centerpartiet, Said Abdu, Liberalerna och Larry Söder, Kristdemokraterna: Kommer ni att stoppa ett förslag till försämrade 3:12-regler om ett sådant läggs in i höstbudgeten? Ulf Kristersson svarade att Moderaterna är emot ett förslag om försämringar, men att man alltjämt har samma inställning som tidigare finansministern Anders Borg, det vill säga att reglerna i vissa delar kan missbrukas. Övriga talesmän instämde i detta. Emil Källström förtydligade att det är ”glasklart” att skatten inte ska höjas, snarare sänkas. Alla ansåg att generationsskiftesdelen i förslaget bör genomföras.

Och om förslaget genomförs? Alla vill då riva upp det!

Varför då inte stoppa det direkt?, blev nästa fråga.

Här redovisade talesmännen ”olika sätt att hantera en dålig budget”, som de uttryckte det. Kristersson menade att det ”troliga är att regeringen inser att de inte bör lägga det för att förslaget kommer då att stoppas på något sätt”. Källström: ”Jag föreställer mig att regeringen fattar vinken att inte lägga fram förslaget.” Skulle regeringen välja att lägga fram ett förslag om försämrade 3:12-regler så vill Moderaterna och Kristdemokraterna se en alternativ alliansbudget. Centern vill bryta ut vissa skatteförslag ur budgeten genom ett initiativ i finansutskottet och liberalerna vill väcka misstroendeförklaring mot finansministern. Det senare riskerar leda till Magdalena Anderssons avgång och nyval. ”Något nyval är inte aktuellt”, förtydligade Kristdemokraterna.

Slutligen ställdes frågan om företrädarna, om de hade eget aktiebolag, skulle välja att lämna en större utdelning under våren? På denna fråga ville dock ingen svara.

Sverigedemokraterna var inte med i panelen. Deras ekonomisk politiske talesman har dock nyligen i en debattartikel uttryckt att partiet inte vill se någon försämring av den så kallade entreprenörsskatten.

Kommentar

Det finns inför vårens bolagsstämmor anledning att behålla uppfattningen att det enda som är säkert är att skatten på utdelning i vart fall inte blir lägre. Var detta slutligen kommer att landa är osäkert även om uppfattningarna inom alliansen är klara.

Alternativen är i huvudsak följande:

  • Regeringen kan lägga in nuvarande förslag i höstbudgeten.
  • Regeringen kan ta till sig mer av kritiken från remissinstanser och alliansen och nyansera det förslag som läggs in i höstbudgeten.
  • Regeringen kan välja att avvakta tills vidare och inte lägga fram något förslag alls.
  • Väljer regeringen någon av de två första punkterna kommer detta att utmanas av alliansen och eventuellt stoppas.
  • Väljer regeringen förslaget enligt andra punkten kan alliansen välja att släppa igenom det. Det ger alliansen en valfråga och regler som sedan kan återställas efter ett regeringsskifte. Väljer regeringen det första alternativet blir det sannolikt svårare för alliansen att släppa igenom det.

Fler alternativ kan finnas. Den 20 september läggs höstbudgeten.

Mitt eget stalltips är alltjämt att det i höstbudgeten finns förslag om i vart fall en höjning av skattesatsen. Sannolikt även den positiva förändringen i generationsskiftesdelen.

Det förtjänar erinras om att utdelning under vissa förutsättningar kan lämnas även på extra bolagsstämma i ett aktiebolag.

link

link

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson
Hans Peter Larsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

hans.peter.larsson@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.