Utrullningen av ett momssystem i Kina fortsätter – näst på tur är telekom

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Smartphone-2-solid_0005_orangeDen 30 april 2014 meddelade Kinas finansdepartement gemensamt med den kinesiska skattemyndigheten att tjänster inom telekomindustrin kommer att omfattas av det nya momssystemet som håller på att införas i Kina.

Med effekt från den 1 juni 2014 kommer telekomtjänster att beläggas med moms om 11 procent respektive 6 procent. Telefonsamtal och bredband klassificeras som generella teletjänster och kommer att få en momssats på 11 procent. Andra momspliktiga tjänster såsom sms och datatrafik kommer att få en momssats på 6 procent. Teletjänster som tillhandahålls av företag som är etablerade i Kina till utländska kunder kommer däremot att undantas från kinesisk moms.

Införandet av ett momssystem är tänkt att ersätta den ”business tax” som idag tillämpas. Implementeringen går under namnet B2V Pilot Programme (Business tax to value added tax) och ses som den största och mest betydelsefulla finansiella och skattemässiga reformen i Kina idag.

Reformen introducerades i Shanghai i januari 2012 och utökades till att omfatta hela nationen i augusti 2013. Reformen som hittills varit ett pilotprojekt har tidigare omfattat tjänster inom exempelvis transport, logistik och tekniska informationstjänster. Momssatsen ligger i dagsläget mellan 6 och 17 procent beroende på typ av tjänst.

Den kinesiska skattemyndigheten planerar i nuläget att utöka momsplikten till att även omfatta exempelvis byggtjänster, tjänster på fastighetsområdet, finansiella tjänster och catering. I mars 2014 uttalade sig det kinesiska finansdepartementet om att de har för avsikt att utöka reformen till att omfatta alla tjänsteområden till år 2015.

Erfarenheter från pilotprojektet visar att bolagen efter en första infasningsperiod påverkas positivt av övergången till ett momssystem. Enligt den kinesiska skattemyndigheten har den nya momsreformen hittills omfattat knappt 3 miljoner företag och besparat dessa över 25,8 miljarder EUR.

Momsreformen innebär flera besparingsmöjligheter för multinationella företag med verksamhet i Kina. Fler artiklar om lanseringen av reformen kommer att presenteras på vår blogg China matters.

Sara Lörenskog, PwC Sverige och Long Ma, PwC Kina

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln