Tänk på att övergången till K3 kan påverka avskrivningarna

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Checklist-solid_0005_orangeVid övergången till det nya redovisningsregelverket K3 ska företag räkna om jämförelseåret och då tillämpa de nya redovisningsprinciperna. Om detta görs på fel sätt kan rätten till räkenskapsenlig avskrivning gå förlorad.

De nya redovisningsreglerna kan i vissa fall innebära andra planenliga avskrivningar på maskiner och inventarier än vad som tillämpats historiskt. En ändring av det redovisade värdet av maskiner och inventarier innebär dock ingen justering av det skattemässiga värdet på maskiner och inventarier.

En förutsättning för att få tillämpa reglerna om räkenskapsenlig avskrivning är att det redovisade och det skattemässiga värdet är detsamma och att den skattemässiga avskrivningen motsvaras av avskrivningen i bokslutet. Enbart en justering av de planenliga avskrivningarna innebär att de ingående redovisade värdena på maskiner och inventarier 2014 skiljer sig från det fastställda värdet i årsredovisningen 2013. I sådant fall får inte räkenskapsenlig avskrivning tillämpas.

En lösning som diskuterats är att även justera överavskrivningarna i den omräknade balansräkningen så att inventariernas ingående redovisade värde efter övergången till K3 motsvaras av det utgående värdet före övergången.

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande angående övergången till K3 och räkenskapsenlig avskrivning där det framgår att det är en lösning som Skatteverket accepterar för att ett företag ska få behålla sin räkenskapsenliga avskrivning. Som motivering för sin slutsats konstaterar Skatteverket att det redovisade värdet av inventarier motsvaras av bokfört värde justerat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och ackumulerade avskrivingar utöver plan (så kallade överavskrivningar). Skatteverket anser att det inte har någon betydelse för frågan om räkenskapsenlig avskrivning hur detta värde fördelar sig mellan dessa tre olika poster. Enligt Skatteverket kan företaget således fördela det redovisade värdet på ett sådant sätt i den ingående balansen – mellan planenligt restvärde och ackumulerade överavskrivningar – att det redovisade värdet förblir oförändrat.

Skattverket menar att det inte är tillåtet att lösa ovanstående problem med olika restvärden genom en återläggningspost i deklarationen utan justeringen måste göras i samband med omräkningen av jämförelseåret så att värdet i öppningsbalansräkningen 2014-01-01 stämmer med värdet enligt den fastställda årsredovisningen för 2013.

Kommentar

Det är viktigt att tänka på att det inte bara är avskrivningar som kan leda till differenser vid omräkningen av jämförelseåret. Som exempel kan nämnas nedskrivningar och omklassificeringar. Alla sådana differenser måste beaktas skattemässigt.

Har du frågor om företagsbeskattning?

 

Maria Nyström

Maria Nyström

Maria Nyström arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 26
Maria Nyström works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10 213 14 26

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln