Skatteverkets besked lämnar elitidrotten i osäkerhet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Medal-1-solid_0001_maroonSkatteverket har i höstas i dialog med Riksidrottsförbundet meddelat att de avser att tillämpa en väsentligt mer restriktiv tolkning av skattereglerna för elitidrottsföreningarna. Om Skatteverket skulle få stöd för sin hållning vid en prövning i skattedomstol leder det till konsekvenser som förändrar förutsättningarna fundamentalt för svensk elitidrott.

Vad anser Skatteverket?

Skatteverkets syn är att att hela den professionella delen av verksamheten ska betraktas som en egen skattepliktig förvärskälla medan den eventuella ungdomsidrott som bedrivs av samma förening fortfarande kan ses som skattefri.

I andra hand kommer Skatteverket att rikta in sig på enskilda inkomstkällor hos föreningarna och nämner där ersättning för TV-sändningsrättigheter, upplåtelse av varumärke och souvenirförsäljning.

Skatteverkets avsikt är att genomföra skatterevisioner hos elitidrottsföreningar och därefter begära förhandsbesked från Skatterättsnmänden för att slutligen få detta prövat i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Kommentar

Även om det idag inte går att dra några säkra slutsatser kring vad som kommer att hända kan elitidrottsföreningarna förvänta sig en betydligt mer restriktiv hållning från myndigheterna. Det kan därför vara en god idé för dessa föreningar att se över sin nuvarande skattesituation och se vilka eventuella anpassningar som skulle kunna göras för att minska risken för negativa skatteeffekter.

Jonas Hagström och Kristina Lundqvist

Har du frågor om företagsbeskattning?

För mer information och en djupare analys läs här

Jonas Hagström

Jonas Hagström

Jonas Hagström jobbar i Örebro som skatterådgivare med specialisering på internationell beskattning för små och medelstora företag. Jonas samordnar PwC:s rådgivning till elitidrotten, vilket innefattar föreningar, bolag, förbund och individuella elitidrottare.
010-213 18 62
Jonas Hagström works as a tax advisor in Örebro and specialises in international taxation for small and medium-sized enterprises. Jonas coordinates PwC’s advice to elite sports, which includes associations, companies, federations and individual elite athletes.
+46 10 213 18 62

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln