<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reklamskatten avskaffas - tänk på det här

Tekning ishockey idrottsförening ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet föreslår att reklamskatten ska avskaffas. Detta genom att lagen om skatt på annonser och reklam (RSL) upphävs från och med 1 januari 2022. Förslaget beräknas leda till minskade skatteintäkter på 100 miljoner kronor per år.

Finansdepartementet anger att ett avvecklande av RSL har skett stegvis under en längre tid. Redan i 1996 års reklamskatteutredning föreslogs ett avskaffande av RSL. Även i ett tillkännagivande från riksdagen från 2002 ansågs det att reklamskatten ska, i mån av ekonomiskt utrymme, avskaffas på sikt. Reklamskatten har därefter sänkts stegvis. Den aktuella situationen med coronapandemin har ökat angelägenheten för ett snabbt avskaffande av RSL i och med de betydande ekonomiska konsekvenserna för företag och föreningar.

Reklamskatt betalas för annons som är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam som är avsedd att spridas inom landet i annan form än annons. Huvuddelen av reklam på internet, radio, tv med mera träffas således inte av nuvarande beskattning.

En grupp som träffas av skatten och anses som särskilt hårt drabbade är idrottsföreningar. Denna grupp utgör en betydande del av dem som träffas av reklamskatten samtidigt som de har gått miste om avsevärda belopp under pandemin i form av utebliven biljettförsäljning till följd av säkerhetsrestriktioner. Förslaget bedöms minska administrationen för omkring 1600 idrottsföreningar.

Viktigt att ha i åtanke är att upphävandet inte gäller retroaktivt. Detta innebär att skattskyldighet som uppstått innan den första januari 2022 för reklamskatt, fortsatt kommer att gälla för beskattningsvärden som träffas av redovisningsskyldigheten på 100 000 kr för beskattningsåret 2021.

Vill du veta mer? Se länkar till finansdepartementets promemoria och proposition

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2021

December och juletider närmar sig och många företag vill både ge julgåvor till anställda och kunder samt bjuda på julbord. 2020 ställdes de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny gemensam statsbudget från M, KD och SD - så här ser skatteförslagen ut

Den statsbudget från M, KD och SD som riksdagen röstade igenom den 25 november 2021 utgår från regeringens budgetförslag, som vi redogjort ...

Läs artikeln