Rapporteringsplikt för vissa arrangemang är redan här!

TM_pattern-19_1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Det svenska förslaget till implementering av EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa arrangemang DAC6/MDR (Mandatory Disclosure Regime) är i full gång, en utredning har kommit under våren och remisser har skrivits. Remisstiden har nu löpt ut och vi bjuder därför in till seminarium den 16 maj särskilt riktat mot den finansiella sektorn.

DAC6/MDR gäller redan trots att direktivet ännu inte implementerats i svensk lag. Ett gränsöverskridande arrangemang där första steget genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020 ska rapporteras till berörda nationella skattemyndigheter senast den 31 augusti 2020, därefter ska rapportering ske löpande inom 30 dagar från den rapporteringspliktiga händelsen. Även om den svenska implementeringen av DAC6/MDR fortfarande är ett drygt år bort måste skatterådgivare och skattskyldiga redan idag vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera, bedöma och utvärdera potentiella rapporteringspliktiga arrangemang. Läs mer om detta i vår tidigare artikel.

Den 15 januari 2019 presenterade DAC6-utredningen sitt förslag till implementering av direktivet (SOU 2018:91). Remisstiden gick ut den 24 april 2019 och en lagrådsremiss väntas sannolikt till hösten. Förslaget har kritiserats för sin vaghet beträffande innebörden av ett “arrangemang”, vem som är “rådgivare” samt införande av rapporteringsplikt för svenska icke gränsöverskridande arrangemang i kombination med mycket höga sanktionsavgifter. Den finansiella sektorn kan komma att drabbas extra hårt jämfört med “vanliga industribolag” då det förekommer rådgivning och medverkan till rådgivning gentemot kunder till exempel genom olika produkter som tillhandahålls.

Seminarium den 16 maj i Stockholm

Torsdagen den 16 maj 2019 klockan 13:30-15:30 arrangerar vi ett seminarium om DAC6/MDR och den svenska implementeringen av direktivet hos oss på Torsgatan 21 i Stockholm. Vi kommer kort att gå igenom reglerna och remissvaren, hur arbetet kan ske, och även ha en paneldiskussion med bland annat Ulrika Hansson från Bankföreningen.

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen!

Vi kommer hålla fler seminarier kring ämnet framöver som riktar sig till icke finansiella bolag så håll utkik i vårt kalendarium!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elisabeth är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Elisabeth: 010-212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Elisabeth Bergmann and Oscar Söderlund works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Elisabeth: +46 10 212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln