Paying Taxes 2020 – enklare skattehantering i många länder tack vare digitalisering

TM_Paying_Taxes_2020 ‹ Tillbaka till artiklarna

Paying Taxes 2020, i år i sin 14:e upplaga, är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken som fortsatt är en unik jämförelse av skattesystem i 190 länder. Med utgångspunkt i ett typbolag jämförs bland annat komplexitet och tidsåtgång för redovisning och betalning av olika skatter samt det samlade skattetrycket.

Den generella trenden är att den tekniska utvecklingen gjort det enklare att hantera skatt i många länder, men det är också stora skillnader mellan olika länder. Samtidigt är det totala skatteuttaget i princip oförändrat.

Ta del av rapporten "Paying Taxes 2020"

För Sveriges del är det små förändringar sedan förra årets undersökning, med fortsatt relativt sett högt skattetryck på företagen. Däremot ligger Sverige bra till när det gäller det så kallade post-filing index, som bland annat mäter återbetalning av skatt och moms.

Ytterligare information finns på www.pwc.com/payingtaxes där du också hittar olika interaktiva verktyg för jämförelser mellan länder och regioner.

Håkan Danmyr

Håkan Danmyr

Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Malmö med internationell företagsbeskattning.
010-212 67 56
Håkan Danmyr works with international corporate taxation at PwC’s office in Malmö.
+46 10-212 67 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper information om arbetet kring digital beskattning

I fredags den 31 januari publicerade OECD ett uttalande om status för arbetet kring digital beskattning (pelare 1) samt viss information om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Helg!

2019 har varit ett intressant och spännande år. Brexit, DAC6 och de nya reglerna för begränsning av ränteavdrag är några av de stora ...

Läs artikeln