Paying Taxes 2020 – enklare skattehantering i många länder tack vare digitalisering

TM_Paying_Taxes_2020 ‹ Tillbaka till artiklarna

Paying Taxes 2020, i år i sin 14:e upplaga, är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken som fortsatt är en unik jämförelse av skattesystem i 190 länder. Med utgångspunkt i ett typbolag jämförs bland annat komplexitet och tidsåtgång för redovisning och betalning av olika skatter samt det samlade skattetrycket.

Den generella trenden är att den tekniska utvecklingen gjort det enklare att hantera skatt i många länder, men det är också stora skillnader mellan olika länder. Samtidigt är det totala skatteuttaget i princip oförändrat.

Ta del av rapporten "Paying Taxes 2020"

För Sveriges del är det små förändringar sedan förra årets undersökning, med fortsatt relativt sett högt skattetryck på företagen. Däremot ligger Sverige bra till när det gäller det så kallade post-filing index, som bland annat mäter återbetalning av skatt och moms.

Ytterligare information finns på www.pwc.com/payingtaxes där du också hittar olika interaktiva verktyg för jämförelser mellan länder och regioner.

Håkan Danmyr

Håkan Danmyr

Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Malmö med internationell företagsbeskattning.
010-212 67 56
Håkan Danmyr works with international corporate taxation at PwC’s office in Malmö.
+46 10-212 67 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln