Omstartskommissionens rapport publicerad - här är skatteförslagen

Grafisk illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Under måndagen presenterades Omstartskommissionens rapport Idéer för ett starkare Sverige. Rapporten tar upp många frågor som kan påverka Sveriges företag framöver, bland annat skatter. Den stora frågan är: kommer rapporten ge nytt bränsle till debatten om skattereformen?

Omstartskommissionen är ett initiativ av Stockholms Handelskammare där man samlat några av landets främsta experter inom olika sakområden som fått i uppdrag att arbeta fram idéer på förnyelse inom en rad strategiskt viktiga områden. Syftet är att bidra med en framgångsrik omstart för Sverige efter coronakrisen. 

I rapporten finns ett avsnitt om skatter där docenten Åsa Hansson svarar för innehållet. Åsa Hansson forskar om skatter och är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet och ledamot i Finanspolitiska rådet. I rapporten kan vi bland annat ta del av följande förslag

  • Lägre skatt på arbete. Sänkt marginalskatt på toppen och genomsnittsskatten i botten genom ett generöst grundavdrag. Ersätt dagens system med jobbskatteavdrag med antingen ett mer generöst grundavdrag och/eller ett riktat jobbskatteavdrag till grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
  • Enhetlig moms, både vad gäller skattesats och skattebas.
  • En enhetlig individuell kapitalbeskattning på 25 procent. Den bör innefatta en fastighetsskatt på allt ägt boende, som gärna får beskatta både den implicita hyran men också värdestegringen löpande, fastighetsskatten kan eventuellt göras progressiv. 
  • En konkurrenskraftig bolagsskatt som ligger under genomsnittet.
  • Utöka personaloptionerna och avdragsrätten för kostnader för forskning och utveckling. 

Kan omstartskommissionens rapport ge bränsle till debatten om skattereformen? 

Omstartskommissionens arbete har varit omtalat i media och en del förslag kommer säkert skapa debatt. Inriktningen på förslagen, vilket Åsa Hansson också framhöll när rapporten presenterades, är att sänka vad hon anser vara de mest skadliga skatterna och höja de skatter som är minst skadliga. Det svåra är att avgöra vilka skatter som är skadliga respektive mindre skadliga. Åsa Hansson föreslår att skatt på arbete sänks medan exempelvis fastighetsområdet blir hårdare beskattat. I övrigt föreslås ett mer enhetligt skattesystem exempelvis inom momsområdet där en enhetlig skattesats föreslås, vilket naturligtvis inom vissa områden innebär en skattehöjning. Detsamma föreslås för skatt på kapitalinkomster, med en enhetlig skatt om 25 procent. Skattehöjningarna på vissa områden ska vägas mot sänkningar på andra.

Att reformera ett skattesystem, helt eller delvis, är ett komplext arbete. Förändringar i skattesystemet - såväl sänkta som höjda skatter - leder ofta till diskussioner kring vilka som gynnas respektive missgynnas och skatter är ett politiskt laddat område. Förslagen som presenteras är inte några större “kioskvältare” men kanske kan rapporten bli ett startskott på en mer intensifierad debatt om den skattereform som utlovats i januariöverenskommelsen. Nära nog alla partier ställer sig bakom kravet på en reform, knäckfrågan är hur en sådan ska se ut? I en sådan debatt kommer säkert flera av de förslag som lyfts i omstartskommissionens rapport lyftas fram och diskuteras djupare.        

Det ska också noteras att kommissionen letts av Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och tidigare chefsekonom på SEB. Klas Eklund har förutom detta uppdrag också haft i uppdrag att för ESOs räkning komma med ett förslag på en övergripande skattereform som kommer att presenteras under hösten. Vi återkommer med en artikel när rapporten släppts. 

Läs Omstartskommissionens rapport här >>

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln