<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattebarometern 2020 - låt inte coronapandemin hindra en skattereform

Man och kvinna håller surfplatta och diskuterar ‹ Tillbaka till artiklarna

I en ny undersökning om skatter visar det sig att närmare två tredjedelar av Sveriges storföretag anser att det är hög tid att genomföra den skattereform som utlovades i januariöverenskommelsen. Undersökningen visar även intressanta resultat vad gäller företagens skatteprioriteringar och vilka skattefrågor som skapar mest oro.

Det är särskilt de större företagen som är otåliga vad gäller skattereformen. 62 procent av storbolaget anser att coronakrisen inte ska bromsa upp genomförandet av en skattereform.

En anledning till att företagen vill se förändringar kan vara den ökade administrativa bördan som många bolag upplever. 32 procent anger att de lägger mer tid på skattehantering nu än för fem år sedan. Bara åtta procent menar att tidsåtgången har minskat.

Arbetsgivaravgifterna behöver förändras och fastighetsskatt oroar

Den skatt som företagarna vill prioritera mest är en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Här ser vi en tydlig ökning i förhållande till föregående års undersökning där nu över hälften av bolagen ser behov av sänkta arbetsgivaravgifter. Med stor sannolikhet finns här kopplingar till coronakrisens effekter på personalsituationen och möjligheterna till omstart och nya anställningar.

Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som företagarna oroas mest över när det gäller införande eller återinförande. Fastighetsskatten är här tydligt den skatt som ses som mest negativ.

Andra intressanta resultat från undersökningen är bland annat

  • Skattemoral blir allt viktigare. 54 procent av storbolagen i undersökningen säger att de har ökat fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren. 
  • Dags att öka fokus på 3:12-reglerna. Undersökningen visar att det finns en majoritet bland mindre och medelstora bolag för att driva en förändring av 3:12-reglerna. I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst som de mindre och medelstora bolagen vill se förändringar kring. 
  • 39 procent av de mindre och medelstora bolagen uppger att de skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades.
  • Många företag förespråkar regionala skatter. 47 procent vill se en förändring där regionala skatter ersätter den skatteutjämning som idag bedrivs.

Läs rapporten och få fler insikter från Skattebarometern 2020

Om PwC:s undersökning Skattebarometern 2020

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 300 bolag har medverkat, fördelat på 50 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 250 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under andra kvartalet 2020.

Kajsa Boqvist & Mikael Carlén

Kajsa Boqvist & Mikael Carlén

Kajsa Boqvist arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Tel: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare på PwC Sverige.
Tel: 010-212 52 12, mikael.carlen@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kommer Europas internprissättningsregler att harmoniseras?

Under de senaste åren har efterlevnaden av internprissättningsreglerna blivit alltmer komplex. Detta har påpekats av EU-kommissionen och är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Kammarrätten går emot Skatteverkets ställningstagande gällande betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Redovisningsmässiga effekter av Pillar II

Det pågår sedan några år tillbaka ett arbete inom OECD avseende en global minimiskattenivå benämnd Pillar II. EU antog i december 2022 ett ...

Läs artikeln