<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gamer, influencer eller youtuber? Har du funderat på momsen?

TM_man_hörlurar_cafe ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi har i en tidigare artikel skrivit om inkomstbeskattning för dig som är gamer, influencer eller youtuber (nedan kallat influencer). Denna artikel handlar om momsregler som är viktiga att känna till för dig som får sponsring, donationer och/eller “gratisprodukter”.

När en influencer får en gåva eller ett bidrag utan krav på motprestation så är gåvan momsfri. Om det däremot finns ett krav på att utföra någon slags motprestation så anses influencern tillhandahålla en momspliktig tjänst, det vill säga den ska ta betalt med moms och deklarera utgående moms för försäljningen i en momsdeklaration. Bristande kunskap om moms kan leda till att influencern får en lägre intäkt.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Om du är influencer och till exempel har ett avtal om att du ska få 100 000 kronor som “sponsring” kan följande inträffa. Av avtalet framgår att du, för att få sponsringen, behöver visa upp en viss produkt i tre olika youtube-klipp som ska publiceras inom en månad. Eftersom det krävs en motprestation (i detta fall en marknadsföringstjänst) för att du ska få betalt gör du ett momspliktigt tillhandahållande. Av avtalet framgår inte om moms är inräknat i de 100 000 kronor eller inte. När klippen är publicerade och du ska fakturera motparten hävdar denne att att totalbeloppet som du ska få är 100 000 kronor, inklusive moms. Eftersom du inte kan visa att ni har avtalat att du ska få 100 000 kronor plus moms 25 000 kronor, får momsen anses ingå i de 100 000 kronorna. Det innebär att din ersättning för marknadsföringstjänsten är 80 000 kronor plus moms 20 000 kronor. Eftersom momsen ska betalas in till staten har du fått 80 000 kronor i intäkt istället för 100 000 kronor. Din intäkt blir 20 000 kronor lägre än väntat.

En annan fråga är om det ska vara moms på donationer som en gamer får via en streamingsite?

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked prövat om det ska vara moms på donationer som en gamer får via en plattform. I det aktuella fallet var donationerna frivilliga och gamern streamade oavsett om det gavs donationer eller inte. Skatterättsnämnden bedömde att tittarna donerar pengar utan att ha ett avtal om att utväxla prestationer, varken med gamern eller den som har plattformen. Eftersom det inte fanns ett avtalsmässigt krav på att tittaren måste donera pengar och på så vis betala gamern för dennes tjänst ansåg Skatterättsnämnden att det inte fanns en koppling mellan tillhandahållandet och ersättningen. Detta innebar att donationerna ansågs vara momsfria.

Kommentar

I exemplet ovan är det tydligt att det krävs en motprestation från influencern för att fakturan ska inkludera moms. Ibland uppstår dock gränsdragningsproblem vid bedömningen av om ersättningen är kopplad till ett krav på en motprestation, och om tillhandahållandet därmed är momspliktigt eller inte. Om förutsättningarna i exemplet ovan ändras så att det enda motparten kräver är att produkten ska synas i bakgrunden i ett klipp - föreligger det i sådant fall en motprestation som innebär att influencern anses tillhandahålla en momspliktig tjänst? Eller får influencern en momsfri gåva och därmed en 20 000 kronor högre intäkt? Vad som gäller avgörs från fall till fall och beror mycket på hur avtalen har utformats.

Om momsen hanteras felaktigt och för lite moms redovisas och betalas kan Skatteverket påföra ett skattetillägg, det vill säga en straffavgift, med upp till 20 procent av det felaktigt hanterade momsbeloppet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nedsättning av moms vid återbäring i senare led

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked om att ett bolag inte har rätt till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

EU:s förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) trädde officiellt i kraft den 17 maj 2023. Den 1 oktober 2023 inleddes ...

Läs artikeln