Förslag gör det enklare att byta tryggandeform för tjänstepensioner

‹ Tillbaka till artiklarna

I Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande lämnas flera förslag som rör företagens möjligheter att byta tryggandeform för sina pensionsåtaganden. Vid ett seminarium i PwC:s regi i början av september diskuterade Michael Runnakko, som varit expert i utredningen, med pensionsspecialister från PwC hur företagen påverkas om förslagen leder till lagstiftning.

Arbetsgivare kan trygga sina tjänstepensionslöften genom tjänstepensionsförsäkring, redovisning i balansräkningen eller genom överföring till pensionsstiftelse. Utredningens uppdrag var bland annat att göra de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna för de olika tryggandeformerna mer konkurrensneutrala.

Arbetsgivarens val av tryggandeform påverkas av många faktorer såsom risk, företagets likviditet, olika nyckeltal med mera. Att döma av diskussionsinläggen vid seminariet lär utredningsförslagen inte driva de framtida valen av tryggandeform i någon särskild riktning. För de företag som idag har valt stiftelse blir det dock lättare att byta tryggandeform till redovisning i balansräkningen eller till tjänstepensionsförsäkring. Möjligheterna att få skattemässigt avdrag för överföring till stiftelse förbättras också, bland annat om värdet på stiftelsens tillgångar sjunker.

För avgiftsbestämda pensionsplaner, till exempel ITP1 och Avtalspension SAF-LO, kommer huvudalternativet också fortsättningsvis att vara tjänstepensionsförsäkring. Sådana pensionsplaner blir möjliga att trygga genom redovisning i balansräkningen eller via stiftelse bara om de är godkända av central arbetsgivarorganisation och dessutom garanterar de anställda ett pensionskapital lägst motsvarande de avgifter som arbetsgivaren betalat.

Slutsatsen av diskussionerna vid seminariet var att förslagen, om de genomförs, kommer att innebära en ökad konkurrensneutralitet mellan olika tryggandeformer och att byte av tryggandeform underlättas, särskilt när det gäller förmånsbestämda allmänna pensionsplaner såsom till exempel ITP2.

Utredningsförslaget kommer troligtvis skickas ut på remiss någon gång i höst och PwC bevakar utvecklingen här på bloggen och i PwC:s nyhetsbrev Dialog.

Nina Rudfeldt

Har du frågor om personbeskattning?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln